Search form

Luka 6:21

21Ueh maak ngăn ma khân ay may aƀaơ dja gŭ ta nau ji ngot,

Yorlah jât năp tay khân ay may hơm ngăn.

Ueh maak ngăn ma khân ay may gŭ ta nau nhhiăng nhŭm aƀaơ dja,

Yorlah jât năp tay khân ay may geh nau răm maak.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index