Search form

Luka 6:25

25Rêh rnhăl ngăn ma khân ay may aƀaơ dja lĕ hơm jêh,

Khân ay may tay geh nau ji ngot ji hir ro.

Rêh rnhăl ngăn ma khân ay may aƀaơ dja lĕ geh nau răm maak,

Khân ay may tay geh nau nklŏn rngot rvê, jêh ri nau nhhiăng nhŭm ro.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index