Search form

Luka int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Luka mâu ôh di phung Israel, bu mân lah păng bunuyh phung Grek, păng jêng du huê kôranh dak si (Kôl 4:14), păng geh nti jru. Bunuyh i năk nchih samƀŭt ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh du huê păng dơm i mâu ôh di phung Israel. Păng mâu ôh say Brah Yêsu ma trôm măt păng nơm, jêh ri păng mâu đŏng jêng kôranh oh mon, yơn ma păng jêng du huê bunuyh nsing ma Brah Krist, ndrel ma păng jêng bunuyh jan kar ndrel kôranh oh mon rnha Pôl, nôk Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh lam ntŭk phung Rôm mât uănh, păng nchih ndơ i păng tăng bơh Pôl, nđâp ma păng ôp bơh bunuyh a êng.

Luka lĕ nchih samƀŭt ‘Nau mhe mhan ueh Luka nchih’ dja, ndrel ma samƀŭt ‘Kan Mpôl Kôranh Oh Mon’. Păng nchih samƀŭt dja klăp lah 30 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, ta năm 60-65, yơn ma bunuyh aƀă mân lah geh nchih bơh kơi nây, geh nchih ê lor ma năm 90.

Luka nchih samƀŭt păng ăn ma du huê bunuyh rnha Thêôphil jêng bunuyh kuŏng, yơn ma bân mâu hôm ôh gĭt nau êng ta Thêôphil. Nau Luka nkoch, păng nkoch ntơm bơh tông păr mbơh nkoch ma nau deh Yôhan-Ƀaptem ăn ma Sakari i bơ̆ păng, jêh ri mbơh nkoch ma nau deh Brah Yêsu ăn ma Mari i mê̆ Păng, n'ho ma tât Brah Yêsu dâk rêh, jêh ri hao sât ta kalơ trôk.

Nau ŭch ntrŏng Luka

Luka nchih samƀŭt păng, gay ma ăn kôranh Thêôphil gĭt năl dâng lĕ nau i păng lĕ tăng bu nti lah ma Brah Yêsu Krist nơh, nau i nây jêng di ngăn (Luk 1:4). Luka nchih ŏk ma nau mbơh sơm, ma Brah Huêng Ueh, ndrel ma nau Kôranh Brah yô̆ nau tih bunuyh. Du huê păng dơm nchih ŏk ma phung bu ur i tâng Brah Yêsu.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau bôk ăn bu gĭt năl lor (1:1-4)

- Nau deh Yôhan-Ƀaptem, ndrel ma nau deh Brah Yêsu (1:5-2:52)

- Nau Yôhan-Ƀaptem mbơh nkoch (3:1-20)

- Brah Yêsu sŏ dơn nau ƀăptem yŭk ma dak, ndrel ma dơi bơh nau ndơm (3:21-4:13)

- Brah Yêsu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta bri Galilê (4:14-9:50)

- Brah Yêsu lôh bơh bri Galilê hăn ta Yêrusalem (9:51-19:27)

- Pơh n'glĕ dŭt ta ƀon Yêrusalem, ndrel ma ƀon jê̆ jê̆ i dăch chiao ma nây (19:28-23:56)

- Brah Yêsu dâk rêh jêh Păng khât, ndrel ma nhhơ săk Păng nơm ăn ma bunuyh nsing ma Păng (24:1-53)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index