Search form

Markôs 14:12

Brah Yêsu nhêt ƀŭn n'hot ndrel oh mon Păng

(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Yôh 13:21-30)

12Ta nar ntơm ndrăp nhêt ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui, jêng nar bu nkhât kon be biăp ma jan brah gay ma nhêt ƀŭn n'hot, jêh ri mpôl oh mon ôp Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, ah ntŭk May ŭch ăn hên ndrăp ma May nhêt sông ƀŭn n'hot dja mêh?”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index