Search form

Markôs 14:3

Bu ur tŏ ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu

(Mat 26:6-13; Yôh 12:1-8)

3Jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon Ƀêthani. Păng gŭ ta jay du huê bu klô rnha Simôn i tă geh phŭng sa. Nôk nây tâng ma nau vay phung ndrŏng khân păng sông sa gŭ bêch nkêng jât chiao, i jŏng rok jât kơi. Nôk Păng sông sa ndrel tât brô̆ du huê bu ur lăp ta jay nây ndjôt du mlŏm đop lŭ. Ta trôm đop nây geh ngi ƀô kah i khlay ngăn, i bu kuăl lah dak ngi ‘Nartu’. Jêh ri păng gĭch lơi bôk đop lŭ i nây tŏ ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index