Search form

Markôs 14:66

Pêtrôs rlăch lah mâu gĭt năl Brah Yêsu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yôh 18:15-18, 25-27)

66Lŏng Pêtrôs ri păng hôm gŭ ta jŏng gung, jêh ri tât brô̆ du huê bu ur ta nây, păng jan kar ma kôranh jan brah dŭt kuŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index