Search form

Markôs 15:33

Brah Yêsu khât

(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yôh 19:28-30)

33Tât nar nklang bôk dô ma lam bri dak i nây trôk geh ngo dadê n'ho ma tât mong pe kêng măng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index