Search form

Markôs 15:42

Nau njor Brah Yêsu ta trôm môch

(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yôh 19:38-42)

42Lĕ nau i nây tât ta nar ndrăp i nar ê lor ma nar Saƀăt i nar rlu phung Israel. Lĕ tât kêng măng nar i nây jêh,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index