Search form

Markôs 15:6

Pilat tê̆ dôih nkhât Brah Yêsu

(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Yôh 18:39-19:16)

6Ăp năm ta nar nhêt ƀŭn n'hot, Pilat vay mƀơk du huê bunuyh dôih bu moh i phung ƀon lan de dăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index