Search form

Markôs 3

Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh rven ti ăn bah

(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1Jêh ri Brah Yêsu lăp ta nhih rƀŭn phung Israel du tơ̆ jât, ta nây geh du huê bu klô rven ti du ding. 2Bu ŭch joi nau ma ntôn Brah Yêsu nkhêp lah Păng jan bah bunuyh ji ta nar Saƀăt, yorlah khân păng nti ta nau vay phung Israel mâu ăn ôh jan bah bunuyh ji ta nar Saƀăt, ndri dâng khân păng uănh jât Păng ler nger ngăn.* 3Jêh ri Brah Yêsu lah ma bu klô i nây: “Hơi oh, may dâk hŏm, hăn dâk bơh năp bu to!” 4Jêh ri Brah Yêsu lah ma mpôl i kŏp uănh Păng: “Gâp ôp khân may, tâng nau vay phung bân ta nar Saƀăt bunuyh dơi jan ndơ ueh mâu lah ndơ djơh? Dơi rklaih nau rêh bunuyh mâu lah nkhât păng?” Dâng lĕ khân păng gŭ iăt săk răk klăk.* 5Brah Yêsu uănh dâng lĕ bunuyh i gŭ ta nây, Păng ji nuih rngot êng săk Păng nơm, say khân păng dăng ko mâu geh nau tâm yô̆. Jêh ri Păng lah ma bu klô i rven ti nây: “Lŏng may rok ti may nây hŏm!” Jêh ri păng rok ti păng bah kơt ơm đŏng. 6Jêh ri phung Pharisi i gŭ ta nây lôh rŭch plŭch bơh nhih rƀŭn nây, hăn brŏng tâm nchră đah băl mpôl Hêrôt-Ŏntipas ro, gay ma joi nau mơm dâng geh nkhât Brah Yêsu.*

Ŏk phung ƀon lan tâng Brah Yêsu

7Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây hăn ta nglao kuŏng Galilê ndrel mpôl oh mon Păng. Geh ŏk phung ƀon lan hăn tâng Păng, phung i nây tă bơh bri Galilê bơh bri Yuđa, 8bơh ƀon kuŏng Yêrusalem, bơh bri Iđumê, bơh kăl ti dak rlai Yôrđăn, bơh ăp ntŭk jŭm ƀon kuŏng Tirus, ndrel ma bơh ăp ntŭk jŭm ƀon kuŏng Siđôn. Ndri dâng ŏk ngăn bunuyh hăn văch a Păng nây, yorlah tăng bu mbơh nkoch dâng lĕ nau Păng jan nơh. 9Say ŏk ir ƀon lan nây Brah Yêsu đă mpôl oh mon Păng ndrăp du mlŏm duk ăn ma Păng, klach lah phung ƀon lan rŭn mpet Păng. 10Lĕ jêh Păng jan bah bunuyh ji ŏk ngăn, ndri dâng bunuyh êng êng i geh nau ji nsrôyh chŭl hăn dăch dăch, ŭch pah Brah Yêsu gay ma bah nau ji khân păng nơm.* 11Tât phung bunuyh i geh brah djơh gŭ ta khân păng say Brah Yêsu, khân păng păn ta bơh năp Brah Yêsu ro, nđâp ma nter: “May i Kon Kôranh Brah!”* 12Jêh ri Brah Yêsu mbram, mâu ôh ăn khân păng mbơh nkoch ma bu gĭt năl Păng i Kon Kôranh Brah.*

Brah Yêsu kơih 12 nuyh mpôl oh mon

(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Brah Yêsu lĕ hao kalơ yôk, jêh ri Păng kuăl jă bunuyh i Păng ŭch hăn ndrel Păng, jêh ri khân păng i nây hăn tâng Păng ta ri. 14Bơh mpôl i nây Păng kơih 12 nuyh, Păng kuăl khân păng ‘Kôranh oh mon’. Mpôl i nây gay ma gŭ ndrel Păng nơm, ăn khân păng mbơh nkoch nau Păng ăn ma bu,* 15ndrel ma ăn khân păng geh nau dơi, dơi mprơh brah djơh đŏng.

16Mpôl 12 nuyh nây, ta nây geh Simôn i Brah Yêsu tê̆ rnha mhe păng Pêtrôs,* 17geh bar hê oh nô i kon Sêƀêđê rnha Yakơ, ndrel ma Yôhan. Bar hê khân păng i nây Brah Yêsu de tê̆ rnha ‘Ƀôanêrkê’ rblang nau i nây ‘Kon nteh ntŏr nglayh’.* 18Geh rnha Ŏndrê, rnha Philip, rnha Ƀartôlômê, rnha Mathay, rnha Thômas, rnha Yakơ i kon Alphai, rnha Thađê, rnha Simôn i bu kuăl ‘gơyh’,+ 19ndrel ma rnha Yuđas-Isakariyôt i bunuyh leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu.*

Phung băl mpôl Brah Yêsu ŭch sŏ Păng sât

20Jêh ri Brah Yêsu hăn gŭ ta du mlŏm jay, tât ta nây geh bunuyh văch tay ta ri, lơ ma ŏk lơ ma ŏk ngăn. Lŏng Păng, ndrel ma mpôl oh mon Păng mâu ôh hoch sông sa. 21Jêh phung băl mpôl Păng tăng bu de nkoch nau i nây, bu lah đŏng: “Hưh, mâu hôm ôh gĭt săk Păng ri.” Ndri dâng khân păng jă băl hăn sŏ Păng.*

Brah Yêsu bu lah brah Ƀêlsêƀul

(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

22Lŏng i phung nơm nti nau vay phung Israel i tă bơh ƀon Yêrusalem ri hăn tât ta nây, khân păng lah: “Bunuyh i nây geh brah djơh Ƀêlsêƀul+ gŭ ta săk Păng. Yorlah i kôranh mpôl brah djơh ăn nau dơi ta Păng, dâng Păng dơi mprơh brah djơh.”* 23Brah Yêsu kuăl phung nơm nti nây hăn dăch a Păng, jêh ri lah ma nau ngơi ntât: “Mơm blao Satăng i kôranh mpôl brah djơh mprơh săk păng nơm? 24Lah ta du bri phung ƀon lan păng tâm lŏk tâm janh chah chrai băl, bri i nây mâu hôm ôh. 25Mâu lah ta du rnăk vâl geh tâm lŏk tâm janh băl nâng neng, rnăk vâl i nây roh hêng mâu hôm đŏng. 26Lah geh Satăng tâm lŏk tâm janh ndrăng păng nơm, păng mâu dơi ôh gŭ nâp, roh hêng ro. 27Mâu geh ôh bunuyh dơi hăn ta jay bunuyh dăng, jêh ri ntŭng drăp ndơ păng. Ăn nhŭp kât lor bunuyh i nây ƀŏt, ri mơ dơi ntŭng dâng lĕ drăp ndơ ta jay păng.* 28Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, dâng lĕ ndơ bunuyh jan tih, ndrel ma lah mưch rmot Kôranh Brah, Kôranh Brah hôm yô̆ dadê.* 29Tih ma bu moh i lah mưch rmot Brah Huêng Ueh i kloh ueh ri, mâu ôh Kôranh Brah yô̆ ma păng, păng i nây geh dôih n'ho ro mâu blao bah.” 30Ndri dâng Brah Yêsu ngơi kơt nây, ach khân păng lah Păng geh brah djơh gŭ ta săk Păng.

Phung oh nô ngăn Brah Yêsu

(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Jêh ri mê̆ Brah Yêsu, ndrel ma oh bu klô Păng, hăn tât ta jay Brah Yêsu gŭ ntŭm nti nây. Khân păng gŭ bơh dih ri, jêh ri đă bu mbơh Păng hăn mâp khân păng.* 32Phung ƀon lan i gŭ jŭm Brah Yêsu ri mbơh Păng: “Hơi Nơm Nti, mê̆ May, ndrel ma oh bu klô May gŭ kŏp bơh dih to, ŭch mâp May mê̆!” 33Jêh ri Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Bu moh mê̆ Gâp? Bu moh oh nô Gâp?” 34Jêh ri Păng uănh bunuyh i gŭ jŭm Păng, Păng lah: “Bunuyh i gŭ ta dja Gâp kuăl mê̆ Gâp, oh nô Gâp. 35Bu moh i iăt tâng nau Kôranh Brah ŭch, păng i nây oh nô Gâp, ndrel ma mê̆ Gâp.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index