Search form

Markôs 4

Nau ngơi ntât sui găr ntil

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1Geh du nar ri Brah Yêsu gŭ nti phung ƀon lan rŏ meng dak nglao kuŏng Galilê du tơ̆ jât. Ta nây geh ŏk ngăn bunuyh hăn văch ta Păng, ndri Păng hao gŭ rgơp kalơ duk, jêh ri nti kalơ duk ri, phung ƀon lan gŭ bơh kơh dja, gŭ rŏ meng dak.* 2Brah Yêsu ntŭm nti khân păng ŏk ngăn ma nau ngơi ntât kơt nđa: 3“Iăt hŏ, geh du huê bu klô hăn sui găr ntil. 4Nôk păng sui nây aƀă tŭp rŏ trong, jêh ri siŭm chok lĕ phiao. 5Găr aƀă tŭp ta neh klêr, găr i nây gơnh hon pru yorlah neh n'hơ. 6Tât dôh nar tơm i nây ndro ƀrŭng, yor ma reh păng hon mâu jru. 7Găr aƀă jât tŭp ta neh lok, jêh ri lok hon tŏl lĕ phiao, n'ho ma mâu ôh tât play. 8Lŏng găr i aƀă jât tŭp ta neh ueh, păng hon pru ueh jêng, n'ho ma tât geh play du găr geh 30, aƀă du găr geh 60, aƀă jât du găr geh 100.” 9Jêh ri Brah Yêsu lah tay: “Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, ăn păng nklŏn êng ta săk!”

10Nôk Brah Yêsu gŭ ngai đah băl phung, ta nây geh 12 nuyh, mpôl oh mon, ndrel ma bu aƀă đŏng gŭ ndrel Păng, jêh ri khân păng ôp Păng: “May mbơh n'hêl nau ngơi ntât i nây ưh.” 11Brah Yêsu ơh lah: “A lor nơh nau khlay Kôranh Brah mât uănh bunuyh hôm ndŏp mpôn, aƀaơ ri Kôranh Brah ăn ma khân ay may gĭt vât ndơ i nây. Lŏng bunuyh aƀă jât, Gâp ngơi ntât ăn ma khân păng.* 12Ndri tâm di đah Nau Kôranh Brah Ngơi kăl e nơh:

‘Bol lah khân păng uănh ndơ Gâp jan kŏ mâu vât ndơ khlay nau i nây.

Khân păng tăng nau Gâp ngơi kŏ mâu vât đŏng.

Lah khân păng vât, khân păng rgâl nuih n'hâm djơh, jêh ri Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih khân păng’ .”*

13Brah Yêsu lah tay ma khân păng: “Nau ngơi ntât dja lah khân ay may mâu vât đŏng, mơm khân ay may dơi vât nau ngơi ntât aƀă êng jât hă! 14Bunuyh i sui găr ntil nây, kơt bunuyh i mbơh nkoch nau Kôranh Brah. 15Găr ntil i tŭp rŏ trong, tâm ban ma bunuyh i iăt nau Kôranh Brah, jêh iăt dô ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh pit lơi nau păng iăt nây ro. 16Bunuyh i tâm ban ma găr ntil tŭp ta neh klêr tăng nau Kôranh Brah, khân păng iăt ro răm maak ngăn, 17hon ueh du ƀlât dơm. Nau Kôranh Brah mâu ôh hon reh ta nuih n'hâm khân păng nơm, ndri tât geh nau jêr êng êng, mâu lah bu jan jêr yor ma nau Kôranh Brah, khân păng mƀăr ro nau nsing.* 18Bunuyh aƀă jât tâm ban ma găr ntil tŭp ta neh lok, khân păng iăt nau Kôranh Brah đŏng, 19tih ma ta trôm nuih n'hâm khân păng nklŏn rvê hô ngăn ma nau rêh ta neh ntu dja, ŭch rvan kơnh geh drăp ndơ, nđâp ma nuih n'hâm khân păng rŏng geh ma ndơ êng êng. Jêh ri put ƀăr nau Kôranh Brah i nây mâu ăn tât play.* 20Lŏng khân păng i tâm ban ma găr ntil tŭp ta neh ueh ri, jêh tăng nau Kôranh Brah păng iăt, n'ho ma tât geh play, geh bunuyh aƀă ri du găr jêng geh 30, du găr jêng geh 60, bunuyh aƀă ri jât du găr jêng geh 100 ngăn.”*

Nau ngơi ntât ma ŭnh sagêng

(Mat 5:15; Luk 8:16-18)

21Jêh ri Brah Yêsu lah ma phung ƀon lan: “Mâu vay say ôh bu mpêh ŭnh sagêng, jêh ri kŭp lơi ma sah, mâu lah tê̆ ta nâm gre. Bu vay yông ŭnh sagêng ăn prêh.* 22Dâng lĕ ndơ i mpôn mo, Kôranh Brah ăn bu gĭt dadê. Dâng lĕ ndơ i bu mâu say, Păng nhhơ ăn bu say kloh rah vah đŏng. 23Bu moh i tăng nau Gâp ngơi dja ăn păng mân êng ta săk!+24“Ăn khân ay may njrăng ngăn hŏm nau i khân ay may iăt i dja. Kôranh Brah rnhueh ăn ma khân ay may, tâng khân ay may rnhueh ăn ma bu đŏng, jêh ri Păng kơi ntop tay ma khân ay may ăn rlau i nây jât.* 25Bu moh i lĕ geh, Kôranh Brah kơi ntop ăn ma păng jât, tih ma bu moh i mâu geh, Kôranh Brah sŏ rhuăt lơi lĕ ndơ i păng gĭt lah lĕ geh”+ .*

Nau ngơi ntât ma găr ba

26Brah Yêsu lah tay: “Nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh tâm ban ma du huê bu klô lôh tuch ba ta mir păng nơm, 27jêh ri a măng bêch, a nar jan kar. Găr ba i nây hon, yơn ma păng mâu gĭt đŏng a mơm ntơm hon. 28Neh ăn găr ba i nây geh hon êng păng nơm. Bơh ntơm păng lôh n'ha, prêh đê̆ prêh đê̆ n'ho ma tât lôh tât mbôn, jêh ri mơ jêng play ba. 29Tât ba lĕ dŭm, păng sŏ ndjeo hăn rek, yorlah lĕ di khay rek.”*

Nau ngơi ntât ma găr si

(Mat 13:31-32, 34; Luk 13:18-19)

30Brah Yêsu lah: “Ndri moh ndơ bân tâm rđâl ma nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh? Moh nau ngơi ntât bân sŏ ma tâm rđâl đah nau Kôranh Brah mât uănh? 31Nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh, tâm ban ma du ntil găr si i bu sui ta neh, găr si i nây rhên rlau bu ngăn ma đah găr si dâng lĕ ta neh ntu dja.* 32Jêh bu sui păng ta neh ri, tât ma hon tơm i nây kuŏng rlau ma tơm aƀă êng jât, geh n'ging geh nthan n'hâm ngăn, n'ho ma geh siŭm gŭ jan rsuăn ta nây.”*

33Kơt ndri Brah Yêsu ntŭm nti nau Kôranh Brah, Păng dŏng nau ngơi ntât kơt nđa, tâng i ƀon lan dơi vât. 34Ƀon lan tăng Păng ngơi nau ngơi ntât dơm, yơn ma nôk Păng gŭ êng, Păng rblang nau i nây ăn ma mpôl oh mon Păng.

Brah Yêsu buay phŭt

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Nôk nây Brah Yêsu hôm gŭ ta duk, tât kêng măng nar i nây đŏng, Păng lah ma mpôl oh mon Păng: “Hô̆, bân hăn jât kăl ti dak ri.” 36Jêh ri khân păng ncho duk nây du bơh ƀon lan hăn jât kăl ti ri, geh duk aƀă đŏng hăn ndrel khân păng. 37Jêh ri dô ma geh phŭt chuănh dŭt hô ngăn. Dak rbuh, lăp ta duk ri bơi ma bêng. 38Lŏng Brah Yêsu ri Păng lĕ hăk bêch ta khanơi ta chiăng duk nây. Mpôl oh mon rlay Păng: “Hơi Nơm Nti, lĕ khât ngăn bân! Mơm bêch May thơ lavơ nây?” 39Brah Yêsu kah rngăl Păng dâk đơp, buay phŭt, ndrel ma dak rbuh nây: “Bah hŏm! Rngŏn hŏm!” Jêh ri phŭt bah sial mâu hôm, dak rbuh rngŏn njŭp đŏng.* 40Brah Yêsu lah khân păng: “Mơm dâng khân may klach hô ir kơt nây? Mơm dâng mâu hôm geh nau nsing ma Gâp?” 41Ngăn khân păng ta nây klach nsŏr hô, jêh ri tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Bu moh Păng i nây hiah, dâng geh ma phŭt, ndrel ma dak rbuh iăt nau Păng?”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index