Search form

Markôs 6:3

3Păng nây mâu di i kon Mari jan kar tơm si, i nô Yakơ, Yôsep , Yuđas, ndrel ma Simôn ƀah? I oh bu ur Păng gŭ ta ƀon dja ndrel bân đŏng!” Ndri dâng khân păng ji nuih, kŏ nuih kŏ n'hâm mâu ŭch iăt nau Păng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index