Search form

Markôs int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Markôs mâu ôh jan kôranh oh mon Brah Yêsu, yơn ma păng vay hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Yêsu, ndrel kôranh oh mon rnha Pôl (Kar 12:25; 13:13; 15:36-41), kôranh oh mon rnha Pêtrôs đŏng (1Pê 5:13). Tâng ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist ŏk năm bơh kơi jêh bu nchih nau tâm rnglăp mhe, Markôs lĕ tăng nau kôranh oh mon rnha Pêtrôs mbơh nkoch ndơ Brah Yêsu lĕ jan, ndrel ma nau Brah Yêsu nti, jêh ri Markôs nchih samƀŭt i dja tă bơh ndơ păng tăng i nây. Bu ŏk mân lah Markôs nchih samƀŭt nau mhe mhan ueh dja lor bu đah ma dâng lĕ samƀŭt nau mhe mhan ueh aƀă êng, klăp lah 25 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, jêng ta năm 55.

Nau ŭch ntrŏng Markôs

Markôs kơp khlay ngăn ta nau khlay Brah Yêsu jan, nđâp ma ta nau Brah Yêsu nti, yơn ma samƀŭt nau mhe mhan ueh păng nchih dŭt gleh đah ma ta puăn ơ̆ samƀŭt nau mhe mhan ueh. Păng mâu ôh sŏ ŏk trong bơh nau tâm rnglăp ơm. Nau ŭch ntrŏng Markôs dơi say n'hêl ta samƀŭt Markôs 10:45 jêng nau ngơi Brah Yêsu: “Yor ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah jŭr ta neh ntu dja, mâu ôh Gâp đă bu sơm kơl jan kar ăn ma Gâp. Gâp chrao sơm kơl jan kar ăn ma bu, jêh ri Gâp sơm săk Gâp nơm tât khât săk, gay ma chuai dâng lĕ bunuyh.”

Nau khlay aƀă êng

Ta samƀŭt Markôs 16:9-20 geh ŏk samƀŭt ơm i nchih ma ti, i geh trong i nây ta samƀŭt Markôs, yơn ma geh samƀŭt Markôs ơm i nchih ma ti aƀă êng, mâu ôh geh trong 9-20, samƀŭt i nây bah ta trong pham dơm. Bunuyh i blao ngăn ta Nau Kôranh Brah Ngơi, kơp lah trong 9-20 mâu ôh di Markôs nơm nchih, yơn ma hôm kơp di ma tê̆ ta Nau Kôranh Brah Ngơi. Ndri geh ntop rvang dja [ ], jŭm trong i nây. Geh bunuyh aƀă mân lah, Markôs nchih tât ta trong pham dơm, jêh ri geh bunuyh aƀă êng mân lah, nau aƀă jât i Markôs lĕ geh nchih lĕ roh.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau mbơh nkoch ma Yôhan-Ƀaptem (1:1-8)

- Brah Yêsu sŏ dơn nau ƀăptem yŭk ma dak, ndrel ma dơi bơh nau ndơm (1:9-13)

- Brah Yêsu ta bri Galilê (1:14-9:50)

- Brah Yêsu lôh bơh bri Galilê hăn jât ƀon Yêrusalem (10:1-52)

- Pơh n'glĕ dŭt bu nhŭp kât Brah Yêsu lơh Păng, ndrel ma tât khât săk (11:1-15:47)

- Brah Yêsu dâk rêh jêh Păng khât (16:1-8)

- Brah Yêsu nhhơ săk ăn mpôl oh mon say (16:9-20)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index