Search form

Mathay 10:4

4geh Simôn i bunuyh phung Kanaan , ndrel ma geh Yuđas-Isakariyôt bunuyh i leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index