Search form

Mathay 10:41

41Bu moh rom du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ach ma păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, bunuyh i nây geh ndơ nkhôm tâm ban ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah đŏng. Bu moh rom du huê bunuyh sŏng, ach ma păng jêng bunuyh sŏng, bunuyh i nây geh ndơ nkhôm tâm ban ma bunuyh sŏng đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index