Search form

Mathay 14:22

Brah Yêsu brô̆ ta kalơ dak nglao kuŏng

(Mar 6:45-52; Yôh 6:15-21)

22Du ndŏm ta nây, Brah Yêsu đă mpôl oh mon Păng hăn lor ncho duk mpeh jât kăl ti ri, jêh ri Păng đă phung ƀon lan dâng lĕ i gŭ ta nây plơ̆ sât.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index