Search form

Mathay 15

Nau vay phung Pharisi

(Mar 7:1-13)

1Jêh ri phung Pharisi, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel i tă bơh ƀon Yêrusalem, hăn ôp Brah Yêsu: 2“Moh si kô̆ mpôl oh mon May mâu jan tâng nau vay ơm bơh kăl e, yorlah khân păng sông ê hŏ rao ti lor?”* 3Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Lah ndri khân may, moh si kô̆ mâu jan tâng nau Kôranh Brah đă, nkhơng ma jan tâng nau vay khân may nơm? 4Yorlah Kôranh Brah lĕ lah kơt nđa: ‘Ăn khân ay may yơk hŏm ma mê̆ bơ̆+ , jêh ri ‘Bu moh rak suai ma mê̆ bơ̆ păng nơm, păng i nây geh dôih tât bu nkhât ro’ . 5Yơn ma khân may lah, bu moh lah ma mê̆ bơ̆ păng nơm: ‘Dâng lĕ ndơ i di ma gâp ăn ma khân ay may, lĕ gâp ton nhhơr ma Kôranh Brah’.* 6Lah ndri bunuyh i nây mâu hôm ôh khăch yơk ma mê̆ bơ̆ păng. Kơt ndri khân may n'groh lơi nau ngơi Kôranh Brah, ndjôt nkhơng nau vay khân may nơm chrao.* 7Khân may bunuyh jan iăt nau Kôranh Brah dơm. Di ngăn nau Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih lah ma khân may kơt nđa: 8‘Kôranh Brah lah:

‘Phung ƀon lan dja yơk mbah Gâp ma bŏr mbung dơm,

Nuih n'hâm khân păng gŭ ngai đah Gâp.

9Khân păng yơk mbah Gâp mâu ôh geh ntil khlay

Mâu ơm yor ma khân păng ntŭm nti sŏ nau vay tă bơh bunuyh dơm, yơn ma khân păng lah nau vay i nây tă bơh Gâp đă’’” .

Ndơ i jan bunuyh mâu hôm kloh

10Jêh ri Brah Yêsu kuăl phung ƀon lan văch a Păng, lah ma khân păng: “Ơ oh nô kônh va, iăt nau Gâp ler nger ƀŏt, ăn gĭt vât nau dja: 11Mâu ôh di ndơ lăp rŏ mbung ăn bunuyh jêng mâu hôm kloh. Ndơ i ăn bunuyh jêng mâu hôm kloh, jêng ndơ i lôh tă bơh mbung chrao.”* 12Mpôl oh mon hăn a Brah Yêsu ôp Păng: “Ah May gĭt đŏng ƀah, phung Pharisi ji nuih ma May, tăng nau May ngơi kơt nây nơh?” 13Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Dâng lĕ tơm si i mâu geh Bơ̆ Gâp i gŭ ta kalơ trôk tăm, bu rôk lơi. Bunuyh i ji nuih đah Gâp tâm ban ma tơm si i nây. 14Lơi dâng ôh rvê khân păng, khân păng i nây tâm ban ma bunuyh cheh măt tâm têk ndrăng bunuyh cheh măt. Lah ăn bunuyh cheh măt tâm têk ndrăng bunuyh cheh măt, lĕ bar hê khân păng tŭp ta ntu dadê ro.”* 15Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Dăn May mbơh nau ngơi ntât i nây ăn hên vât.” 16Brah Yêsu lah: “Ah khân may ê hŏ đŏng gĭt vât? 17Ndơ i lăp rŏ mbung bunuyh, păng n'hot lăp trôm ndŭl, jêh ri lôh ăch, ndri ƀah? 18Yơn ma ndơ i lôh tă bơh mbung bunuyh, păng lôh tă bơh nuih n'hâm, ndơ i nây jan ăn bunuyh mâu hôm kloh: 19Nau ŭch jan ndơ djơh, nau nkhât bu, nau tâm lŏm tâm rlau, nau tâm dŏng, nau ntŭng n'glănh, nau mƀrôh rlăm, nau ngơi nchơt, jêng lôh tă bơh nuih n'hâm bunuyh dadê.* 20Dâng lĕ ndơ i nây jan ăn bunuyh dâng geh jêng ƀơ̆ ƀơch, ăn Kôranh Brah mâu hôm rom. Sông mâu geh rao ti lor, mâu geh ôh ăn bunuyh mâu hôm kloh.”

Nau nsing du huê bu ur i mâu di phung Israel

(Mar 7:24-30)

21Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây, hăn ta ntŭk dăch ta ƀon kuŏng Tirus, ndrel ma hăn dăch ta ƀon kuŏng Siđôn. 22Ta bri nây geh du huê bu ur bri Kanaan i mâu di phung Israel păng hăn a Brah Yêsu, n'ho ma nter kuăl Brah Yêsu mâu bah ôh: “Ơ Kôranh! Ơ Kon Sau kađăch Đavid! Dăn May yô̆ nđach gâp ơ, kon bu ur gâp brah djơh lơh, păng geh nau rêh rnhăl hô ngăn!”* 23Yơn ma Brah Yêsu mâu ơh ôh, jêh ri mpôl oh mon hăn a Brah Yêsu, bonh Păng: “Dăn May đă bu ur i nây du bơh bân, yorlah hô ngăn păng nter tâng bơh kơi bân.” 24Brah Yêsu ơh: “Kôranh Brah đă Gâp hăn, ăn Gâp joi bunuyh ta phung Israel i mâu iăt nau Kôranh Brah dơm, khân păng tâm ban ma be biăp lĕ hiơt.”* 25Yơn ma bu ur i nây hăn dăch a Brah Yêsu chon kômŏk mbah bơh năp Păng ri, jêh ri lah: “Ơ Kôranh, dăn kơl gâp ơ.” 26Brah Yêsu ơh: “Mâu di ôh, lah sŏ ndơ sông sa bơh kon, jêh ri mƀăr ăn so sa.” 27Bu ur i nây ơh ma Brah Yêsu: “Di ngăn Kôranh, yơn ma so hôm sa ndơ ndăk trôh bơh kalơ gre kôranh păng đŏng.” 28Brah Yêsu lah ma păng: “Ơ yôh, nau nsing ay kuŏng ngăn, lah ndri ăn geh kơt nau ay lĕ ŭch ngăn ro!” Jêh ri kon bu ur păng dô ma bah nôk nây ro.*

Brah Yêsu jan bah bunuyh geh nau ji êng êng ăn bah

(Mar 7:31)

29Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây, hăn a dak nglao kuŏng Galilê, jêh ri hao a kalơ yôk gŭ rgơp ta nây. 30Ŏk ngăn bunuyh hăn a Păng, nđâp ma leo bunuyh kuet rven, bunuyh siăr jŏng ti, bunuyh cheh măt, bunuyh mlo, ndrel ma bunuyh ji kuet êng êng. Bu ăn bêch bơh năp jŏng Brah Yêsu ri, jêh ri Păng jan bah dadê. 31Dâng lĕ bunuyh say kơt nây geh nau ndrŏt hih rhŏl ngăn, say bunuyh mlo blao ngơi, bunuyh siăr jŏng ti jêng dăng, bunuyh kuet rven blao brô̆, bunuyh cheh măt uănh say. Dâng lĕ khân păng leo băl rnê Kôranh Brah i brah phung Israel dadê.

Brah Yêsu pă siăm bunuyh 4000 nuyh

32Brah Yêsu kuăl mpôl oh mon Păng hăn a Păng, jêh ri lah ma khân păng: “Gâp yô̆ ngăn ma phung ƀon lan nây, khân păng gŭ ndrel Gâp lĕ pe nar hơi, ndơ ma sông sa mâu geh đŏng. Gâp mâu ŭch ăn khân păng plơ̆ sât ndŭl dơm, klach lah huăr rŏ trong.”* 33Mpôl oh mon lah ma Brah Yêsu: “Ta dja rngot rngăt, lah ndri ah ntŭk hên joi gay ma tŏng ăn phung bunuyh ŏk i nây sa?” 34Brah Yêsu ôp khân păng: “Lah ndri dah ŏk geh nŭmpăng khân may?” Khân păng ơh: “Hên geh pơh mlŏm, ndrel ma ka jê̆ đê̆ đă.” 35Jêh ri Brah Yêsu đă phung ƀon lan gŭ rơp gơp ta neh ri. 36Păng sŏ pơh mlŏm nŭmpăng nây, ndrel ma ka i nây, mbơh sơm lah ueh ma Kôranh Brah, Păng gĭch ăn ma mpôl oh mon, jêh ri mpôl oh mon pă ma phung ƀon lan nây. 37Dâng lĕ bu sa hơm dadê, jêh ri rgum nŭmpăng, ndrel ma ka i rmeh nây geh pơh sah. 38Dâng lĕ bunuyh i gŭ sa ta nây geh 4000 nuyh bu klô, mâu kơp ôh phung bu ur, ndrel ma kon se. 39Jêh Brah Yêsu ăn phung ƀon lan sât, jêh nây Păng ncho duk hăn ta ntŭk kuăl lah Makađan.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index