Search form

Mathay 15:29

Brah Yêsu jan bah bunuyh geh nau ji êng êng ăn bah

(Mar 7:31)

29Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây, hăn a dak nglao kuŏng Galilê, jêh ri hao a kalơ yôk gŭ rgơp ta nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index