Search form

Mathay 16

Phung Pharisi, ndrel ma phung Sađôsi ŭch say nau mbên

(Mar 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Nôk nây phung Pharisi, ndrel ma phung Sađôsi aƀă hăn ŭch rlong Brah Yêsu, đă Păng jan du nau mbên gay ma nhhơ nau dơi Păng tă bơh Kôranh Brah ri.* 2Yơn ma Brah Yêsu lah ma khân păng: “Trôk gŭr a ôi, khân may vay lah prăng+ . 3Trôk gŭr kêng măng, khân may vay lah nar ôi tay mih ro+ . + Khân may blao mbên trôk, lah ndri mơm dâng mâu gĭt vât ndơ i Kôranh Brah jan ta rnôk aƀaơ dja? 4Bunuyh ta rnôk aƀaơ dja hô ngăn djơh mhĭk jan tih ma nau ŭch Kôranh Brah, ŭch say ma nau mbên dơm, yơn ma Kôranh Brah mâu ôh ăn nau mbên êng jât, Păng ăn du nau mbên tâm ban ma nau mbên Yônais i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh dơm.” Jêh ri Brah Yêsu hăn ntlơi khân păng ta nây.*

Nuih n'hâm ndŏp mpôn phung Pharisi, ndrel ma phung Sađôsi

(Mar 8:14-21)

5Nôk mpôl oh mon hăn glăt kăl ti dak nglao kuŏng Galilê, khân păng chuêl ndjôt nŭmpăng. 6Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ăn khân ay may njrăng ngăn hŏm ndrui phung Pharisi, ndrel ma ndrui phung Sađôsi hŏ.” 7Mpôl oh mon ngơi ndrăng khân păng nơm: “Păng ngơi kơt nây ach ma bân mâu geh ndjôt nŭmpăng dơm mâu, yor ma bu jan nŭmpăng ma ndrui!” 8Brah Yêsu gĭt nau khân păng ngơi, Păng lah: “Ơ phung geh nau nsing đê̆ dơm, moh ngơi khân mre nau mâu geh nŭmpăng nây?* 9Khân ay may hôm mâu gĭt vât nau đŏng? Ah khân ay may mâu hôm kah gĭt nôk Gâp pă prăm mlŏm nŭmpăng ăn ma bunuyh 5000 nuyh nơh? Jêh ri khân ay may lĕ chuêl ƀah, nôk khân ay may rgum ndơ rmeh, dah ŏk sah?* 10Mâu lah pơh mlŏm nŭmpăng Gâp ăn bunuyh 4000 nuyh nơh, jêh ri khân ay may rgum ndơ rmeh dah ŏk sah hôm geh?* 11Mơm dâng khân ay may ê hŏ gĭt vât đŏng, Gâp mâu geh ôh ngơi ma nŭmpăng ngăn. Gâp ăn khân ay may njrăng ndrui phung Pharisi, ndrel ma ndrui phung Sađôsi.” 12Jêh ri mơ dâng mpôl oh mon gĭt nau Brah Yêsu lah i nây ăn khân păng njrăng nau ntŭm nti phung Pharisi, ndrel ma phung Sađôsi, mâu ôh di ndrui tê̆ rnih ngăn.

Nau Pêtrôs mbơh nkoch, Brah Yêsu i Brah Krist

(Mar 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Nôk Brah Yêsu hăn ntŭk dăch ma ƀon Sêsara-Philip, Păng ôp mpôl oh mon Păng: “Tâng ma nau bu lah, bu moh Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah?” 14Jêh ri khân păng ơh: “Bu aƀă lah May Yôhan-Ƀaptem i lĕ dâk rêh, bu aƀă lah May Êliya i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ plơ̆ ta dja, bu aƀă jât lah May Yêrêmi i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i lĕ dâk rêh, mâu lah May du huê bunuyh êng jât ta mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i lĕ dâk rêh.”* 15Brah Yêsu ôp khân păng: “Lah ndri khân ay may eh, Gâp bu moh khân ay may lah mêh?” 16Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng lah: “May Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl, i kon Kôranh Brah, Brah i rêh ngăn.”* 17Brah Yêsu lah ma păng: “Ơ Simôn kon Yônais, răm maak ngăn ma May, yorlah Bơ̆ Gâp gŭ ta kalơ trôk ăn may gĭt Gâp Brah Krist. Nau i nây mâu geh ôh tă bơh nau gĭt blao bunuyh.* 18Gâp mbơh ma may, may rnha Pêtrôs, rnha i nây geh nau khlay lah ‘Rlat lŭ’, jêh ri ta kalơ rlat lŭ dja Gâp ntăm i nhih brah Gâp i dâng lĕ mpôl bunuyh nsing ma Gâp. Nau khât mâu ôh dơi đah phung khân păng i nây+ .* 19Gâp mra ăn may nau dơi ma ăn bunuyh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, tâm ban ma ăn du mlŏm kon so mpông ma may. Jêh ri moh ndơ may buay mâu ăn bu jan ta neh ntu dja, Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk ŭch kơt nđay. Moh ndơ may mâu buay ma bu jan ta neh ntu dja, Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk ŭch kơt nđay đŏng.”* 20Jêh ri Păng buay hô ngăn mpôl oh mon Păng, lơi mbơh nkoch ăn bu gĭt ôh Păng Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl.*

21Ntơm bơh nôk nây, Brah Yêsu ntơm mbơh nkoch ăn ma mpôl oh mon Păng gĭt lah, iăt ma Păng hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem, n'ho ma ta ƀon nây Păng geh nau jêr jŏt dŭt hô ngăn tă bơh mpôl bu ranh, mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel, n'ho ma nkhât lơi Ôbăl, yơn ma tât pe nar Păng dâk rêh đŏng.* 22Jêh ri Pêtrôs jă Brah Yêsu hăn ntŭk êng ƀah ma bu, gay ma lah Păng: “Ơ Kôranh, ăn Kôranh Brah buay nau i nây, lơi ôh ăn nau i nây tât ma May.”* 23Yơn ma Brah Yêsu n'gâl jât Pêtrôs, jêh ri lah: “Hơi Satăng+ , may du ngai bơh Gâp hŏm, may ŭch nking lơi trong Gâp. Nau mân may mâu ôh di đah nau mân Kôranh Brah, nau mân nây tă bơh bunuyh dơm.” 24Jêh ri Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Bu moh păng i ŭch tâng Gâp, ăn mƀăr lơi ndơ săk păng nơm ŭch, jêh ri tui si tâm rkăng+ păng nơm, bol lah tât khât săk kađôi, ri mơ păng tâng Gâp ngăn.”*

25“Yorlah bu moh i ŭch prăp ma nau rêh păng nơm, păng i nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro, yơn ma bu moh khât yor ma tâng Gâp, păng i nây mra geh nau rêh n'ho ro ngăn.* 26Lah du huê bunuyh păng joi geh dâng lĕ neh ntu dja jêng drăp ndơ păng nơm dadê, tih ma săk păng nơm khât roh hêng, mâu ôh geh nau rêh n'ho ro, ndri moh geh nau khlay ma păng? Mâu lah bunuyh ơm dơi sŏ drăp ndơ rgâl ma nau rêh păng nơm n'ho ro đŏng bơh?* 27Nôk Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch nđâp ma nau chrêk lơp Bơ̆ Gâp nơm, ndrel ma phung tông păr Gâp, Gâp ndjôt ndơ nkhôm, mâu lah tê̆ dôih tâng nau jan kar du huê du huê săk.* 28Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bunuyh aƀă i gŭ ta dja mâu khât ôh ê lor ma say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah jêng nơm mât uănh.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index