Search form

Mathay 19

Nau ntlơi ur sai

(Mar 10:1-12; Luk 16:18)

1Lôch jêh Brah Yêsu ngơi kơt nây, Păng lôh bơh bri Galilê, hăn jât bri Yuđa mpeh bơh kăl ti dak rlai Yôrđăn, jêng mpeh bơh lôh nar. 2Geh bunuyh ŏk ngăn tâng Păng, jêh ri Păng jan bah phung ji kuet ta nây.

3Geh phung Pharisi aƀă hăn a Brah Yêsu ôp rlong Păng: “Hơi nơm nti! Ah tâng ma nau vay phung bân, sai dơi ntlơi ur, moh nau aƀă êng dơi đŏng bơh?” 4Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Khân may lĕ uănh ƀah ta Nau Kôranh Brah Ngơi, bơh ntơm saơm Kôranh Brah njêng bunuyh đŏng, geh bu klô, geh bu ur?* 5Jêh ri lah: ‘Ndri dâng geh bu klô lôh du bơh mê̆ bơ̆, hăn gŭ a ur, jêh ri bar hê khân păng jêng ur sai jêng du rnglay săk’ 6Ndri khân păng mâu ôh hôm jêng bar hê tay, lĕ jêng du rnglay săk dơm. Lah ndri bar hê ur sai i Kôranh Brah de rnglăp nây lơi ôh ăn bunuyh tâm nkhah.”* 7Phung Pharisi ôp Brah Yêsu: “Lah ndri mơm dâng Môsê đă i sai jan samƀŭt nau tâm ntlơi, jêh ri dơi mprơh i ur păng nơm?”* 8Brah Yêsu lah khân păng: “Ach ma nuih n'hâm khân may dăng ko hô ir, ndri dâng Môsê đă khân may jan samƀŭt ntlơi ur. Yơn ma bơh ntơm nơh mâu ôh geh kơt nây. 9Gâp mbơh ma khân may, bu moh ntlơi ur păng nơm, yơn ma ur păng mâu geh ôh lŏm sai, jêh ri sŏ ur êng, bunuyh i nây kơp păng lĕ jêng bunuyh lŏm ur+ .”* 10Mpôl oh mon lah ma Păng: “Lah kơt ndri ngăn nau sŏ ur sai, ueh đê̆ lah mâu sŏ ur sŏ sai.” 11Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: “Mâu di ôh dâng lĕ bunuyh gĭt vât nau dja, geh bunuyh i Kôranh Brah ăn, păng i nây dơm dơi gĭt vât. 12Geh bunuyh aƀă n'ho ma mâu blao sŏ ur sŏ sai ntơm bơh deh, bunuyh aƀă lĕ bu char lơi, bunuyh aƀă jât mâu ŭch ôh sŏ ur sŏ sai yor ma ŭch kơl jan kar ta nau Kôranh Brah mât uănh. Lah ndri bu moh i blao gĭt vât nau ngơi i nây, ăn păng tâng kơt dô!”*

Brah Yêsu tê̆ ti ta kon se

(Mar 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Jêh ri geh bu leo kon se jê̆ jê̆ njŭn a Brah Yêsu, gay ma ăn Păng tê̆ ti mbơh sơm ma khân păng, yơn ma mpôl oh mon buay lơi khân păng. 14Yơn ma Brah Yêsu lah: “Ăn phung kon se văch ta Gâp, lơi ôh buay khân păng. Bunuyh i Kôranh Brah mât uănh, khân păng geh kơt ndri đŏng+ .”* 15Jêh Brah Yêsu tê̆ ti ta kon se ri, jêh ri Păng du lôh bơh ntŭk nây.

Du huê bunuyh ndrŏng ŭch geh nau rêh n'ho ro

(Mar 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Nôk nây geh du huê bu klô hăn dăch a Brah Yêsu ôp Păng: “Ơ Nơm Nti, mơm gâp jan nau ueh gay ma geh nau rêh n'ho ro mêh?” 17Brah Yêsu lah ma păng: “Mơm may ôp Gâp ma nau ueh? Geh du huê Kôranh Brah dơm jêng ueh, jêh ri lah may ŭch geh nau rêh n'ho ro, ăn may ndjôt nau vay bân dô.” 18Păng ôp Brah Yêsu: “Moh nau vay aƀă mêh?” Brah Yêsu ơh ma păng: “Lơi nkhât bu, lơi lŏm ur lŏm sai, lơi ntŭng, lơi ngơi nchơt, 19yơk ma mê̆ bơ̆ hŏ, jêh ri rŏng ma phung chiao meng tâm ban ma rŏng săk may nơm.”* 20Bu klô ndăm i nây lah ma Brah Yêsu: “Dâng lĕ nau vay i nây lĕ gâp ndjôt dadê, lah ndri moh ndơ ê hŏ geh đŏng?” 21Brah Yêsu lah ma păng: “Lah may ŭch jêng sŏng dŭt ueh ngăn, ăn may tăch hŏm dâng lĕ drăp ndơ may geh, pă ăn ma mpôl o ach, ndri mơ may geh ndơ khlay ta ƀon ueh ta kalơ, jêh ri hăn tâng Gâp.”* 22Tât bu klô ndăm i nây tăng nau ngơi kơt nây, păng du sât nđâp ma nau rngot, yorlah păng geh drăp ndơ dŭt ŏk.

23Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, jêr ngăn ma bunuyh ndrŏng lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh.* 24Gâp lah tay ma khân ay may, ma bunuyh ndrŏng lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, jêr rlau đah ăn seh samô lăp ta trôm nglai.” 25Tât ma tăng nau ngơi kơt nây, mpôl oh mon mâu ôh gĭt vât, khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn, ôp Brah Yêsu: “Lah bunuyh ndrŏng lĕ geh jêr jêh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, lah ndri bunuyh a êng hôm dơi lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh đŏng lah mâu+ ?” 26Brah Yêsu uănh jât khân păng lah: “Nau lăp i nây bunuyh jan mâu ôh dơi, yơn ma Kôranh Brah dơi jan dadê dâng lĕ ndơ.”*

27Jêh ri Pêtrôs ôp Brah Yêsu: “Lĕ May say hơyh hên, hên lĕ ntlơi ndoh ndơ hên nơm lĕ phiao, hăn tâng May. Lah ndri hên tay moh ndơ geh?”* 28Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, nôk neh ntu rgâl mhe, nôk Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah gŭ ta rnơl kađăch Gâp i geh nau chrêk lơp, lah ndri khân may i lĕ tâng Gâp gŭ ta rnơl kađăch 12 ơ̆ đŏng, n'ho ma phat dôih lĕ bunuyh 12 mpôl rnoi deh phung Israel đŏng.* 29Lah ndri bu moh ntlơi nhih jay, mê̆ bơ̆, oh nô, oh nur, oh kon, mâu lah mir ba yor ma tâng Gâp, păng i nây geh du mlŏm jêng lôh 100 nđâp ma dơn nau rêh n'ho ro. 30Geh bunuyh ŏk ta neh ntu dja bu gĭt khân păng geh nau khlay ngăn, yơn ma ta jât năp tay mâu ôh geh nau khlay. Tih ma geh bunuyh ŏk êng jât ta neh ntu dja bu gĭt khân păng mâu ôh geh nau khlay, yơn ma ta jât năp tay ƀêng ma geh nau khlay+ .”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index