Search form

Mathay 24:21

21yorlah ta nôk nây geh nau jêr jŏt hô ngăn. Ntơm bơh rnôk ntơm geh neh ntu dja tât aƀaơ dja, n'ho ma nar n'glĕ dŭt neh ntu tay, mâu prot geh nau dŭt jêr kơt nây đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index