Search form

Mathay 24:6

6Khân ay may mra tăng nau mhe ma nau tâm lơh tâm sreh, ndrel ma tăng bu nkoch nchroh ma nau tâm lơh tâm sreh. Lơi ôh klach, yorlah lĕ nau i nây păng geh ngăn ro, yơn ma nar n'glĕ dŭt neh ntu ê hŏ ôh tât.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index