Search form

Mathay 26:14

Yuđas-Isakariyôt rlăng Brah Yêsu

(Mar 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Nôk nây geh du huê oh mon ta mpôl kôranh oh mon 12 nuyh ri, rnha păng Yuđas-Isakariyôt, păng hăn mâp mpôl kôranh jan brah, ôp khân păng:

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index