Search form

Mathay 26:47

Bu nhŭp Brah Yêsu

(Mar 14:43-50; Luk 22:47-53; Yôh 18:3-11)

47Dôl Brah Yêsu hôm ngơi nây tât Yuđas-Isakariyôt i du huê bunuyh ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây. Geh du phung kuŏng hăn ndrel păng nây, ndjôt mŏng ndjôt đao. Khân păng i nây tă bơh mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung kôranh ƀon lan de đă.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index