Search form

Mathay 26:6

Du huê bu ur tŏ dak ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu

(Mar 14:3-9; Yôh 12:1-8)

6Nôk Brah Yêsu gŭ ta ƀon Ƀêthani, Păng gŭ ta jay Simôn bunuyh tă phŭng sa.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index