Search form

Mathay 26:69

Pêtrôs rlăch mâu năl Brah Yêsu

(Mar 14:66-72; Luk 22:56-62; Yôh 18:12-18, 25-27)

69Nôk nây Pêtrôs gŭ ta bơh dih jay ta jŏng gung. Geh du huê bu ur sơm kơl jan kar ta nây hăn dăch păng, jêh ri ôp: “Ngăn may băl mpôl đah Yêsu to i tă bơh bri Galilê đŏng!”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index