Search form

Mathay 27:39

39Lĕ bunuyh i brô̆ rŏ nây, n'grơh n'grăp rteh bôk rŭl dŭl mưch ma Ôbăl

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index