Search form

Mathay 27:44

44Bol lah bar hê bunuyh ntŭng i bu nkhât ndrel Brah Yêsu ta ri, mưch rmot Ôbăl kơt nây đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index