Search form

Mathay 3:13

Brah Yêsu dơn nau ƀăptem yŭk ma dak

(Mar 1:9-11; Luk 3:21-22; Yôh 1:32-34)

13Nôk nây Brah Yêsu hăn tă bơh bri Galilê, hăn mâp Yôhan-Ƀaptem ta dak rlai Yôrđăn, gay ma ăn Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk Păng ma dak.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index