Search form

Mathay 3:5

5Nôk nây ŏk bunuyh ta ƀon kuŏng Yêrusalem, ŏk bunuyh ta bri Yuđa, ndrel ma ŏk bunuyh gŭ rŏ dak rlai Yôrđăn, văch ran ta Yôhan-Ƀaptem ri.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index