Search form

Mathay 4

Brah Yêsu dơi đah nau ndơm

(Mar 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Jêh ri Brah Huêng Ueh leo Brah Yêsu hăn ta bri rdah, gay ma ăn Satăng i kôranh mpôl brah djơh ndơm Păng.* 2Brah Yêsu ăt sông sa 40 năng 40 nar, bơh kơi nây Păng ji ngot ngăn ro.* 3Jêh ri Satăng i bu kuăl lah ‘Kôranh ndơm’ đŏng, hăn dăch a Păng, lah ma Păng: “Lah May Kon Kôranh Brah ngăn ngên, lŏng May đă lŭ aƀă dja ăn jêng ndơ sông sa!” 4Yơn ma Brah Yêsu ơh ma păng: “Mâu ôh. Lĕ bu nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi:

‘Bunuyh mâu ôh rêh tă bơh ndơ sông sa dơm,

Rêh tă bơh dâng lĕ nau ngơi lôh tă bơh mbung Kôranh Brah’.”

5Jêh bơh nây kôranh mpôl brah djơh i nây leo Brah Yêsu lăp ta ƀon kuŏng Yêrusalem i ƀon kloh ueh, jêh ri ăn Păng ta kalơ chor nhih jan brah ma Kôranh Brah, ta ntŭk i dŭt prêh nây. 6Păng lah ma Brah Yêsu: “Lah May Kon Kôranh Brah ngăn ngên, lŏng May nsăt jât dŏng su, yorlah lĕ bu nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi:

‘Kôranh Brah đă mpôl tông păr Păng nơm ăn kơl May’,

geh nchih đŏng:

‘Ti tông păr drơ May,

Mâu ôh ăn jŏng May geh nchĭnh ma lŭ’” .

7Brah Yêsu ơh ma păng: “Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih kơt nđa: ‘Lơi ôh rlong nau dơi Kôranh Brah i brah khân ay may yơk mbah’ .” 8Jêh ri kôranh mpôl brah djơh i nây leo Brah Yêsu hao ta kalơ yôk dŭt prêh, nhhơ ăn Păng say dâng lĕ bri dak ta neh ntu dja, ndrel ma dâng lĕ ndơ khlay ta bri dak nây.* 9Păng lah ma Brah Yêsu: “Lah May păn yơk mbah ma gâp, dâng lĕ ndơ i nây gâp ăn ma May mât uănh dadê!” 10Brah Yêsu lah: “Hơi Satăng, ăn may du hŏm! Yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih jêh:

‘Đă khân ay may yơk mbah ma Kôranh Brah i Brah khân ay may nơm,

Jan kar iăt nau du huê Păng i nây dơm’ .”

11Jêh ri kôranh mpôl brah djơh i nây du bơh Brah Yêsu nây, dô ma geh phung tông păr Kôranh Brah văch ta Brah Yêsu, sơm kơl jan kar ăn ndơ sông sa ma Păng.*

Brah Yêsu ntơm mbơh nau mhe mhan ueh ta bri Galilê

(Mar 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Tât Brah Yêsu gĭt Yôhan-Ƀaptem lĕ bu krŭng ta ndrung, jêh ri Păng lôh bơh bri Yuđa plơ̆ gŭ tay ta bri Galilê.* 13Păng hăn ta ƀon Nasaret, jêh ri hăn gŭ ta ƀon Kapơnŭm i dăch kêng nglao kuŏng Galilê+ , ta n'hăr bri mpôl Sapulôn, đah ma bri mpôl Năptali. Bar mpôl i nây jêng mpôl Israel ta 12 mpôl khân păng đŏng. 14Păng gŭ ta nây gay ma tâm di đah nau ngơi Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih jêh:

15‘Ơ bri mpôl Sapulôn, ndrel ma bri mpôl Năptali

I rŏ trong rŏ meng dak nglao kuŏng Galilê, ơ bri mpeh kăl ti dak rlai Yôrđăn, bri Galilê ntŭk ŏk phung i mâu di phung Israel gŭ!+

16Phung ƀon lan ta nây khân păng tâm ban ma gŭ ta nau ngo, klach ma nau khât, mâu geh nau rnơm,

Khân păng tâm ban ma say nau ang dŭt kuŏng, ang ngăn, ăn khân păng geh nau rnơm yor ma ndơ i geh ta bri khân păng’ .*

17Ntơm bơh nôk nây Brah Yêsu mbơh nkoch: “Rgâl hŏm nuih n'hâm djơh khân ay may, yorlah nau Kôranh Brah mât uănh bơi ma tât ngăn ro.”*

Brah Yêsu kuăl puăn nuyh mpôl oh mon

(Mar 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Geh du nar ri Brah Yêsu hăn brô̆ rŏ meng dak nglao kuŏng Galilê, Păng say bar hê oh nô gŭ seng jal ta dak nây, Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng, ndrel ma Ŏndrê. Bar hê khân păng i nây jêng bunuyh jan kar văng ka dơm.* 19Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: “Hơi oh nô, hô̆ tâng Gâp, Gâp ăn khân may hăn joi bunuyh iăt nau Gâp, tâm ban ma seng ka.”* 20Dô ma bar hê khân păng ri ntlơi jal prŭng ta nây, jêh ri tâng Brah Yêsu ro.* 21Hăn tât a năp Brah Yêsu say bar hê oh nô a êng jât, Yakơ, ndrel ma Yôhan i kon Sêƀêđê. Khân păng dôl gŭ sŭl jal ta duk, ndrel ma i bơ̆ khân păng nơm. Brah Yêsu kuăl jă bar hê khân păng nây hăn ndrel Păng. 22Jêh ri khân păng ntlơi duk, ntlơi bơ̆ khân păng nơm ta ri, hăn tâng Brah Yêsu ro.

Brah Yêsu ntŭm nti, ndrel ma jan bah ji

(Luk 6:17-19)

23Brah Yêsu hăn lam bri Galilê, Păng nti phung ƀon lan ta nhih rƀŭn phung Israel khân păng nơm. Păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma nau Kôranh Brah mât uănh, jêh ri jan bah dâng lĕ nau ji ăp ntil.* 24Bu lư Brah Yêsu lam bri Siri đŏng i tâm dăch ma bri Galilê. Jêh ri bu njŭn leo dâng lĕ bunuyh i geh nau ji a Păng, bunuyh geh nau ji kuet ăp ntil, bunuyh brah djơh lơh, bunuyh brŭt, ndrel ma bunuyh rven jŏng rven ti, Păng jan bah dadê. 25Jêh ri geh bunuyh phung ŏk tâng Păng, khân păng tă bơh bri Galilê, tă bơh bri Đêkapôlis, tă bơh ƀon kuŏng Yêrusalem, tă bơh bri Yuđa, ndrel ma tă bơh kăl ti dak rlai Yôrđăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index