Search form

Mathay 4:16

16Phung ƀon lan ta nây khân păng tâm ban ma gŭ ta nau ngo, klach ma nau khât, mâu geh nau rnơm,

Khân păng tâm ban ma say nau ang dŭt kuŏng, ang ngăn, ăn khân păng geh nau rnơm yor ma ndơ i geh ta bri khân păng’ .

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index