Search form

Mathay 7

Lơi uănh nau tih bu

(Luk 6:37-38, 41-42)

1“Khân ay may lơi ôh uănh nau tih bu, gay ma lơi ăn Kôranh Brah uănh nau tih khân ay may.* 2Lah khân ay may uănh nau tih bu, Kôranh Brah uănh nau tih khân ay may kơt nây đŏng. Kôranh Brah rnhueh ăn ma khân ay may, tâng khân ay may rnhueh ăn bu nây đŏng.* 3Nau tih bunuyh jêng tâm ban ma ndơ ta trôm măt. Mơm khân ay may uănh say ndruyh ta trôm măt oh nô khân ay may dơm, tih ma uănh mâu ôh say mŏng rlat ta trôm măt khân ay may nơm? 4Lah geh mŏng rlat ta trôm măt khân ay may nơm, mơm dơi lah ma oh nô: ‘Ăn gâp nkhĕ ndruyh nây’? 5Ơ bunuyh mƀrôh! Ăn sŏ rlat ta trôm măt khân ay may nơm nây lor ƀŏt, ri mơ say n'hêl ndruyh ta trôm măt oh nô, dâng blao nkhĕ ndruyh nây.”

Nau ngơi ntât ma nau nti nau Kôranh Brah

6“Lơi ôh mƀăr ndơ kloh ueh ăn ma so, mâu dơi mƀăr ăn ma sŭr+ đŏng, klach lah păng jot rƀlach, jêh ri rdôh plơ̆ kăp khân ay may nơm. Kơt ndri đŏng ăn gĭt mơm dâng nti nau Kôranh Brah ăn ma bunuyh i mâu ŭch iăt.”*

Ntil nau mbơh sơm

(Luk 11:9-13)

7“Dăn mro mrăng hŏm ma Kôranh Brah dâng Păng ăn ma khân ay may. Joi mro mrăng hŏm dâng say. Kuăl+ mro mrăng hŏm bơh dih mpông dâng Kôranh Brah pơk ăn ma khân ay may ro.* 8Yorlah bu moh dăn, mra geh, bu moh joi, mra say, jêh ri bu moh i kuăl bơh dih mpông, mra pơk ăn ma păng. 9Ta mpôl khân ay may vay geh đŏng, lah kon dăn piăng+ ăn nkhơng lŭ ma păng chrao? 10Lah kon dăn ka, bơ̆ păng ăn nkhơng bêh geh kăch ma păng chrao bơh? 11Bol lah khân ay may jêng bunuyh tih kađôi, khân ay may hôm blao ăn ndơ ueh ma kon khân ay may đŏng. Lah ndri Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may i gŭ ta kalơ trôk rlau bơh nây ăn ndơ ueh ma bu moh dăn bơh Păng.”*

Nau ntât ma mpông huêt

(Luk 13:24)

12“Ta ăp ntil ndơ, moh nau ŭch ăn bu jan ma khân ay may, ăn khân ay may jan ma bu lor. Nau i nây jêng tâm di đah nau vay, ndrel ma nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih.* 13Ăn khân ay may lăp rŏ mpông mpêr huêt, yorlah mpông mpêr i hăn ta nau roh hêng huy, ndrel ma trong i njŭn ta nau roh hêng dơh ngăn ma hăn, geh ŏk bunuyh lăp rŏ mpông mpêr i nây. 14Yơn ma mpông mpêr i hăn ta nau rêh n'ho ro huêt, ndrel ma trong i njŭn ta nau rêh n'ho ro jêr ma hăn, geh đê̆ dơm bunuyh joi say trong i nây.”*

Nau ngơi ntât ma tơm si ueh, nđâp ma play păng

(Luk 6:43-44)

15“Ăn khân ay may njrăng hŏm ma bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah. Khân păng văch a khân ay may mleh, uănh tâm ban ma be biăp, yơn ma ta trôm nuih n'hâm khân păng ri janh tâm ban ma so bri ngăn.* 16Khân ay may gĭt năl khân păng tă bơh ndơ khân păng jan, tâm ban ma bu gĭt năl tơm si tă bơh play păng. Bu mâu prot ôh pĕ play yŭng yar ƀon, mâu lah pĕ play Rvi tă bơh pŭm lok đŏng.* 17Lah ndri dâng lĕ tơm si ueh, play păng ueh, yơn ma tơm si djơh, play păng djơh đŏng.* 18Mâu prot geh ôh lah tơm ueh i play djơh, tơm djơh i play ueh. 19Dâng lĕ tơm si play mâu ueh, bu kăl pur lơi ta ŭnh.* 20Lah ndri dâng khân ay may dơi gĭt năl bunuyh ntơyh nklă, yor ma say ndơ păng jan.”

Oh mon Brah Yêsu n'hêl nanê̆

(Luk 13:25-27)

21“Bunuyh dơi lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, mâu dơn kuăl Gâp ‘Ơ Kôranh, ơ Kôranh’ dơm ôh. Păng i jan tâng Kôranh Brah Bơ̆ Gâp gŭ ta kalơ trôk ŭch, păng i nây dơm dơi lăp.* 22Ta nar phat dôih dâng lĕ bunuyh, mra geh ŏk bunuyh lah ma Gâp: ‘Ơ Kôranh, ơ Kôranh, hên vay ntơyh nau ngơi May, hên vay mprơh brah djơh ma rnha săk May, ndrel ma ŏk ngăn hên jan nau khlay ma rnha săk May’. 23Yơn ma ta nôk nar nây tay, Gâp lah ma bunuyh i nây: ‘Ơ phung kue phung djơh, du ngai hŏm bơh Gâp, Gâp mâu ôh gĭt năl khân ay may’.”*

Nau ngơi ntât bar hê bunuyh jan jay

(Luk 6:46-49)

24“Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, jêh ri jan tâng kơt, + păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh blao mân jan jay păng nơm tăm meh kuyh ntu ăn jru. 25Bol lah geh mih kuŏng, geh dak kuŏng rlap hoch, ndrel ma geh sial khôm ăn n'gơ kađôi đŏng, jay i nây mâu ôh dơi rlŏm, yorlah meh păng lĕ bu tăm ăn nâp. 26Yơn ma bu moh lĕ tăng jêh nau gâp ngơi dja, tih ma mâu ôh jan tâng kơt, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh mâl jan jay păng nơm n'gŏn dơm ta kalơ neh.* 27Lah geh mih kuŏng, geh dak rlap hoch, ndrel ma geh sial khôm ăn n'gơ kađôi đŏng, jay i nây rlŏm djơh lĕ phiao ro.”

28Tât ma lĕ jêh Brah Yêsu ngơi dâng lĕ nau i nây, phung ƀon lan gŭ iăt ndrŏt hih rhŏl ngăn tăng nau Păng nti i nây,* 29yorlah nau Păng nti nơh geh nau dơi ngăn, mâu geh ôh kơt nơm nti nau vay phung Israel khân păng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index