Search form

Mathay 8:18

Bunuyh ŭch jêng oh mon Brah Yêsu

(Luk 9:57-62)

18Tât Brah Yêsu say bu gŭ jŭm Păng ŏk ngo ngăn, Păng đă mpôl oh mon gay ma ncho duk hăn kăl ti dak nglao kuŏng Galilê.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index