Search form

Mathay 9:16

16Bu mâu vay ôh sŏ bok mhe ê hŏ pih mbôl ta ao lĕ sat. Lah jan kơt nây bok i sat ri lơ ma hô hêk rlau ơm ngăn, yor ma i bok mhe nây jêng rôt nôk jêh pih.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index