Search form

Philip 3:19

19Tât nar n'glĕ dŭt tay dâng lĕ khân păng i nây khât roh hêng, khân păng gĭt ma ndơ i săk jăn khân păng ŭch dơm, tâm ban ma yơk mbah ma săk khân păng nơm, khân păng sŏ ndơ i đit prêng ma n'hi êng săk, jêh ri khân păng pơh ma rvê ma ndơ ta neh ntu dja dơm.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index