Search form

Philip 4:8

8Lah ndri ê lor ma lôch, ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may gĭt mân ma moh ndơ i nau ngăn, moh ndơ i nau sŏng, moh ndơ i di ma yơk, moh ndơ i kloh, moh ndơ i di ma răm maak, moh ndơ i lĕ tâm di keh, moh ndơ i dŭt ueh, moh ndơ i di ma rnê hŏ.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index