Search form

Philip int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 61 klăp lah 28 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng nchih samƀŭt dja nôk păng hôm gŭ ta trôm ndrung, nau păng gŭ ndrung nây, yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (Phi 1:7, 13, 14, 17). Bu mân lah păng gŭ ndrung ta ƀon Rôm. Nôk Pôl njuăl samƀŭt Philip dja, păng njuăl ndrel đŏng pe ơ̆ samƀŭt a êng jât 1. samƀŭt Êphêsô, 2. samƀŭt Kôlôh, 3. samƀŭt Philêmôn.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Ƀon Philip ta bri Masêđôn, bri Masêđôn bơh lơ bri Akhây, lĕ bar bri i nây aƀaơ dja jêng bri Grek. Pôl lĕ ơm hăn nti nau mhe mhan ueh ta ƀon Philip klăp lah ta năm 50 (Kar 16:6-49). Phung nsing ta ƀon Philip ŏk tơ̆ khân păng ăn prăk ma Pôl, gay ma păng hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Tât phung nsing ta ƀon Philip tăng lư Pôl gŭ ta ndrung, khân păng đă nô Êpaprôđit hăn mâp păng, nđâp ma njuăl prăk.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Pôl nchih samƀŭt dja gay ma lah ueh phung nsing ta ƀon Philip, ŭch n'hao nuih n'hâm khân păng gay ma gŭ nâp ta nau nsing, ŭch n'hao nuih n'hâm khân păng gay ma gŭ ta nau răm maak, ŭch mbơh ma khân păng lơi ôh iăt nau nti i nơm nti nklă. Ta Phi 4:4 Pôl nchih: ‘Ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may geh nuih n'hâm răm maak nâng yor ma khân ay may gŭ ndrel Kôranh Yêsu. Gâp dăn mbơh tay du tơ̆ jât: Ăn răm maak hŏm!’

Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-11)

- Nau rêh jêng Pôl (1:12-26)

- Nau rêh ndrel Brah Krist (1:27-2:18)

- Nau Timôthê, ndrel ma Êpaprôđit hăn ta ƀon Philip (2:19-30)

- Nau ntŭm nti ăn gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (3:1-4:9)

- Pôl lah ueh phung nsing ta ƀon Philip (4:10-20)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (4:21-23)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index