Search form

Philêmôn int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 61, klăp lah 28 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng nchih samƀŭt dja nôk păng hôm gŭ ta trôm ndrung, nau păng gŭ ndrung nây, yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (Phm 1:1, 9, 23). Bu mân lah păng gŭ ndrung ta ƀon Rôm. Nôk Pôl njuăl samƀŭt ăn ma nô Philêmôn dja, păng njuăl ndrel đŏng pe ơ̆ samƀŭt a êng jât, samƀŭt Êphêsô, samƀŭt Philip, samƀŭt Kôlôh. Samƀŭt păng njuăl ăn ma nô Philêmôn dja, păng njuăl ăn nđâp ma phung nsing i gŭ rƀŭn ndrel nô Philêmôn ta nhih păng đŏng (Phm 1:2).

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Philêmôn jêng bunuyh ndrŏng, păng geh dâk aƀă. Pôl mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, jêh ri păng sât nsing ma Brah Krist (Phm 1:19). Păng geh đŏng du huê dâk rnha Ônêsim, yơn ma nô Ônêsim lĕ du nchuăt tât a ƀon Pôl geh ndrung, ta ƀon i nây păng tâm mâp ma Pôl, păng tăng Pôl mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, păng sât nsing ma Brah Krist (Phm 1:10), jêh ri n'ho ma kơl Pôl dôl Pôl hôm gŭ ta ndrung nây (Phm 1:13). Ônêsim lĕ rgâl nuih n'hâm plơ̆ sât jan dâk ma Philêmôn tay, yorlah aƀaơ dja păng lĕ sât nsing ma Brah Krist. Di ma Philêmôn tê̆ dôih kuŏng Ônêsim, ndri dâng Pôl nchih samƀŭt dja njuăl ăn ma Philêmôn, dăn Philêmôn yô̆ mâu hôm tê̆ dôih ma Ônêsim, rom Ônêsim ma lĕ nuih n'hâm jêng tâm ban ma Pôl nơm (Phm 1:17). Ônêsim ndjôt samƀŭt dja gay ma ăn Philêmôn i kôranh păng nơm. Rnha Ônêsim geh nau khlay lah ‘Geh khlay’, ta Phm 1:11 Pôl dŏng nau khlay rnha i nây kơt nđa: ‘Ntơm nơh păng (Ônêsim) mâu ôh geh nau khlay ma may, yơn ma aƀaơ dja păng geh nau khlay ma may’.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-3)

- Pôl rnê Philêmôn (1:4-7)

- Pôl dăn Philêmôn yô̆ ma Ônêsim (1:8-22)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (1:23-25)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index