Search form

Nau Tâm Mpơl 1

Nau bôk

1Samƀŭt dja jêng nau mbơh nkoch Brah Yêsu Krist lĕ nhhơ ăn gâp Yôhan say. Kôranh Brah ăn Păng nhhơ ma phung sơm kơl jan kar ma+ Kôranh Brah nơm moh nau mra gơnh tât ta nar jât năp tay. Brah Yêsu Krist ăn du huê tông păr Păng nơm hăn ta gâp i bunuyh sơm kơl jan kar ma Păng nơm, gay ma ăn gâp gĭt nau i nây.* 2Dâng lĕ nau i gâp lĕ nchih jêh dja, gâp lĕ say ma măt gâp nơm, nau i nây jêng di ngăn, jêng nau ngơi Kôranh Brah, ndrel ma mbơh nkoch Brah Yêsu Krist jêng Kôranh bân. 3Ueh maak ngăn ma bu moh i rŏ i tăng nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ta samƀŭt dja, nđâp ma ueh maak ngăn ma bu moh i lĕ tăng, jêh ri jan tâng kơt dâng lĕ nau i lĕ geh nchih jêh ta dja, yorlah tât di nar ma lôch nau ntơyh i nây lĕ bơi tât jêh.

Nau ôp ueh lăng

4Samƀŭt gâp Yôhan, njuăl ăn ma phung nsing i rƀŭn ta pơh ơ̆ ƀon ta bri Asi. Dăn Kôranh Brah ăn nau ueh, nđâp ma nau đăp mpăn ma khân ay may. Păng gŭ rêh aƀaơ dja, Păng lĕ ơm gŭ rêh nơh, jêh ri Păng mra văch. Dăn Brah Huêng Ueh+ i gŭ bơh năp rnơl kađăch Kôranh Brah nơm ăn nau ueh, nđâp ma nau đăp mpăn ma khân ay may.* 5Dăn Brah Yêsu Krist ăn nau ueh, nđâp ma nau đăp mpăn ma khân ay may đŏng, Păng jêng nơm răp jăp mbơh nkoch nau ngăn dơm, Păng jêng nơm lor bu dâk rêh bơh phung khât+ , jêh ri Păng jêng Kôranh dâng lĕ kađăch ta neh ntu dja. Păng rŏng ma bân, ndrel ma rklaih bân ma mham Păng nơm bơh nau tê̆ dôih yor ma nau tih bân.* 6N'ho ma Păng jan ăn bân jêng mpôl kađăch mât uănh ndrel Păng nơm, Păng ăn bân jêng mpôl jan brah ma sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah i Bơ̆ Păng Nơm. Ăn rnê nau chrêk lơp Păng, ndrel ma nau dơi Păng ƀaƀơ n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro+ .*

7Uănh hŏm, Păng văch rŏ ndŏr tŭk+ ,

Dâng lĕ bunuyh mra say Păng dadê,

Bol lah phung i tă ntŏp Păng nơh say Păng đŏng.

Dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh ta neh ntu dja mra nhŭm rngot yor ma Păng nây dadê, ơ ngăn!

Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro.*

8Kôranh Brah i Kôranh ngăn, Păng lah: “Gâp dja jêng Alpha, ndrel ma Ômêka+ .” Păng gŭ rêh aƀaơ dja, Păng lĕ ơm gŭ rêh, jêh ri Păng mra văch, Păng dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ.*

Yôhan tâm mpơl say Brah Yêsu

9Gâp Yôhan jêng oh nô khân ay may ta nau nsing ma Brah Yêsu, geh bu jan jêr jŏt kơt khân ay may, geh đŏng Kôranh Brah mât uănh kơt khân ay may, ndrel ma geh nsrôyh nâng ta nau bu jan jêr kơt khân ay may đŏng, yor ma bân gŭ ndrel Brah Yêsu. Gâp dja bu đă du gŭ ta du gôl dak rnha Patmôh, yor ma gâp mbơh nkoch nau Kôranh Brah, ndrel ma mbơh nkoch Brah Yêsu jêng Kôranh gâp nơm. 10Ta nar pơh+ , Brah Huêng Ueh ăn gâp mâu hôm ôh kah gĭt săk, jêh ri gâp tăng nteh bŏr mbung bơh kơi gâp ri, dŭt nteh ngăn, tâm ban ma nteh ôh nŭng* 11lah ma gâp kơt nđa: “Moh ndơ i may say aƀaơ dja, ăn may nchih du mlŏm samƀŭt, jêh ri njuăl ăn ma phung nsing pơh ƀon ta bri Asi dja: Ƀon Êphêsô, ƀon Samirna, ƀon Pơkamuh, ƀon Thiathira, ƀon Sardih, ƀon Philađĭlphia, ndrel ma ƀon Laođisê.”

12Jêh ri gâp n'gâl jât kơi gay ma say Nơm i ngơi ma gâp nây, ta nây gâp say pơh ơ̆ n'gŏng ŭnh sagêng mayh. 13Ta nklang n'gul n'gŏng sagêng i nây geh du huê tâm ban ma Kon Bunuyh, nsoh ao jong rjai tât a mpang jŏng, jêh ri geh rse mayh kât ta ntơh ri jât.* 14Sŏk ta bôk Păng nglang tâm ban ma mli, i măt Păng tâm ban ma mpiăt ŭnh,* 15jŏng Păng chrêk dŭm tâm ban ma kông i bu gŭch ta ŭnh jêh ri tho, nteh ngơi Păng tâm ban ma n'gôr hoch dak kuŏng,* 16ti bơh ma Păng ri ndjôt pơh ơ̆ mănh, jêh ri mbung Păng geh đao măt bar mplônh ngăn, i muh măt Păng ang chrat tâm ban ma nar nklang bôk.* 17Tât gâp say Păng, gâp khât yơh ro chôt ta neh kêng jŏng Păng ri. Yơn ma Păng tê̆ ti bơh ma bơh lơ gâp, n'ho ma lah: “Lơi klach ôh, Gâp dja i bôk dak lor bu, ndrel ma n'glĕ dŭt ma dâng lĕ ndơ.* 18Gâp dja i Nơm rêh nâng, Gâp nơh tă khât, lŏng aƀaơ dja Gâp geh nau rêh ƀaƀơ n'ho ro. Bunuyh i lĕ khât dŭt ta Gâp nơm, Gâp be geh nau dơi ăn bu dâk rêh du lôh bơh ntŭk môch.* 19Lah ndri ăn may nchih hŏm dâng lĕ ndơ i may lĕ say nây, ndơ i geh aƀaơ dja, ndrel ma ndơ i geh jât năp tay. 20Mănh pơh ơ̆ i may say Gâp ndjôt ta ti bơh ma Gâp dja, ndrel ma n'gŏng sagêng mayh pơh ơ̆ i dja, nau khlay ndơ i nây a lor nơh hôm ndŏp mpôn, aƀaơ dja Gâp mbơh ma may: Mănh pơh ơ̆ i nây, jêng pơh ơ̆ tông păr ma njrăng phung nsing ta pơh ntŭk ƀon i nây đŏng, jêh ri n'gŏng sagêng pơh ơ̆ i nây, jêng phung nsing ta pơh ntŭk ƀon i nây đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index