Search form

Nau Tâm Mpơl 1:11

11lah ma gâp kơt nđa: “Moh ndơ i may say aƀaơ dja, ăn may nchih du mlŏm samƀŭt, jêh ri njuăl ăn ma phung nsing pơh ƀon ta bri Asi dja: Ƀon Êphêsô, ƀon Samirna, ƀon Pơkamuh, ƀon Thiathira, ƀon Sardih, ƀon Philađĭlphia, ndrel ma ƀon Laođisê.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index