Search form

Nau Tâm Mpơl 1:13

13Ta nklang n'gul n'gŏng sagêng i nây geh du huê tâm ban ma Kon Bunuyh, nsoh ao jong rjai tât a mpang jŏng, jêh ri geh rse mayh kât ta ntơh ri jât.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index