Search form

Nau Tâm Mpơl 10

Tông păr njŭn du mlŏm samƀŭt jê̆ ăn ma Yôhan

1Jêh ri gâp say du huê tông păr i dăng jât jŭr bơh lơ trôk ti, jŭm săk păng ri geh tŭk, ta kalơ bôk păng geh bêh chŭng tâng, i muh măt păng tâm ban ma nar, jêh ri i jŏng tâm ban ma n'gŏng hit ŭnh.* 2Ta ti păng ndjôt du mlŏm samƀŭt klôn jê̆ lĕ jêh pơk, i jŏng bơh ma păng jot a nklang dak văch dak văr, i jŏng bơh chiao a kalơ kơh. 3Jêh ri păng nter dŭt dăng tâm ban ma n'grông yao mŭr, jêh păng nter nây geh bŏr ngơi tâm ban ma ntŏr mih pơh tơ̆ đŏng.* 4Jêh tăng nteh ngơi ntŏr mih pơh tơ̆ kơt nây, gâp gay ma ndrăp nchih, yơn ma tăng nteh bŏr tă bơh trôk lah ma gâp: “Nau ntŏr mih pơh tơ̆ i nây lĕ lah, lơi ăn bu gĭt, may lơi ôh nchih.”*

5Jêh ri tông păr i gâp say dâk ta dak văch dak văr, ndrel ma ta kalơ kơh ri nơh,

Păng yơr ti bơh ma jât lơ trôk,

6N'ho ma ton ta rnha Nơm i gŭ rêh ƀaƀơ n'ho ro,

I Nơm tơm njêng trôk, ndrel ma dâng lĕ ndơ i geh ta kalơ trôk, i Nơm tơm njêng neh ntu, ndrel ma dâng lĕ ndơ i geh ta neh ntu, i Nơm tơm njêng dak văch dak văr, ndrel ma dâng lĕ ndơ i geh ta dak văch dak văr. Păng lah: “Mâu hôm ôh nđom jât,* 7ta nôk tông păr i tŏl pơh ndrăp ôh nŭng, lĕ geh jêh ndơ Kôranh Brah i hôm ndŏp mpôn a lor nơh, kơt Kôranh Brah lĕ mbơh ăn gĭt lor ma phung ntơyh nau ngơi Păng nơm, i phung sơm kơl jan kar ma+ Păng nơm nơh.”* 8Jêh ri nteh bŏr i gâp tăng tă bơh kalơ trôk nây nơh, lah tay ma gâp du tơ̆ jât kơt nđa: “Hăn may sŏ hŏm samƀŭt klôn jê̆ i lĕ jêh pơk ta ti tông păr i dâk ta dak văch dak văr, ndrel ma ta kalơ kơh i nây.” 9Jêh ri gâp hăn a tông păr i nây, dăn sŏ samƀŭt i nây. Păng lah: “Dja samƀŭt, may sŏ sa hŏm. Samƀŭt dja jan ăn may tăng ta ndŭl, yơn ma ta mbung may njŭng tâm ban ma dak sŭt.”* 10Gâp sŏ samƀŭt i nây bơh tông păr sa, lŏng ta mbung gâp ri njŭng tâm ban ma dak sŭt ngăn, tât ma jêh sa ri, geh tăng ta ndŭl. 11Jêh ri bu đă gâp: “Iăt ma may ntơyh tay du tơ̆ jât nau ngơi Kôranh Brah ma ŏk phung ndŭl mpôl bunuyh, ma ŏk bri dak, ma ŏk phung bunuyh nau ngơi êng êng, ndrel ma ŏk kađăch jât.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index