Search form

Nau Tâm Mpơl 11

Bunuyh bar hê jan nau khlay

1Jêh ri bu ăn du mlŏm tơm treng ma gâp tâm ban ma mŏng veh, Kôranh Brah lah ma gâp: “Ăn may dâk hŏm, hăn veh nhih jan brah ma Kôranh Brah nơm, veh nsưng jan brah, ndrel ma kơp dâng lĕ bunuyh i yơk mbah ma Kôranh Brah ta ntŭk nây đŏng.* 2Yơn ma lơi ôh veh ta jŏng gung nhih jan brah i bơh dih, yorlah ta ntŭk nây lĕ bu ăn ma phung i mâu di phung ƀon lan Kôranh Brah+ , khân păng mra tŭn jot ƀon kloh ueh jŏ 42 khay.* 3Jêh ri Gâp mra ăn nau dơi ma bar hê bunuyh tơm mbơh nkoch nau khlay Gâp, khân păng nsoh n'gut ƀao chiăt, nđâp ma ntơyh nau ngơi Gâp jŏ 1260 nar”+ .* 4Lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi ma bar tơm Ôlive, ndrel ma bar ơ̆ jŏng sagêng, khân păng dâk bơh năp Nơm i Kôranh ma neh ntu, jêng nau ngơi hôr ma bar hê bunuyh tơm mbơh nkoch i nây.* 5Lah bu moh i hăn lơh bar hê khân păng i nây, geh ŭnh lôh bơh mbung khân păng su lơi phung i hăn lơh khân păng ro. Bu moh i hăn lơh khân păng, păng i nây khât kơt nây ngăn ro. 6Bar hê khân păng i nây geh nau dơi jan ăn trôk mâu ôh geh mih nôk khân păng hôm ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêh ri geh đŏng nau dơi jan ăn dâng lĕ dak jêng mham, nđâp ma dơi jan nau jêr ăp ntil ăn geh ta neh ntu, dah ŏk tơ̆ khân păng nơm ŭch.*

7Nôk bar hê khân păng i nây lĕ jêh ntơyh lĕ phiao, geh mpômpa (siŭm) dŭt janh lôh bơh ntu brŏng i nây tâm lơh đah khân păng, dơi păng i nây, jêh ri nkhât lơi khân păng đŏng.* 8I săk khân păng nây bu ntlơi rŏ trong ƀon kuŏng nây, jêng ƀon i bu ngơi hôr rnha ‘Ƀon Sôđŭm’, mâu lah ‘Bri Êsip’, yorlah ta ƀon i nây bu jan djơh hô ngăn, ta ƀon i nây đŏng ntŭk bu nkhât Kôranh khân păng nơm ta si tâm rkăng nơh.* 9Bunuyh tă bơh dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh, tă bơh dâng lĕ rnoi deh, tă bơh dâng lĕ nau ngơi, ndrel ma tă bơh dâng lĕ bri dak, dâng lĕ khân păng mra uănh say săk bar hê i nây jŏ pe nar n'gul, bu mâu ăn ôh tŏp ta môch. 10Dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja geh nuih n'hâm răm maak hô ngăn, yor ma say khân păng bar hê nây lĕ khât jêh, bu pâl maak dŭt hô ngăn, tâm ăn ndơ dơm dam bu ăn he, he ăn bu, yorlah bunuyh i ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bar hê nây nơh jan ăn bunuyh gŭ ta neh ntu dja geh nau jêr jŏt dŭt hô ngăn.

11Yơn ma lôch pe nar n'gul nây, geh n'hâm nau rêh lôh tă bơh Kôranh Brah lăp ta bunuyh khât bar hê nây. Bar hê khân păng i nây dâk rơp đơp ro, dâng lĕ bunuyh i say nây klach nsŏr ngăn.* 12Jêh ri tăng nteh bŏr dŭt dăng tă bơh kalơ trôk ti lah ma bar hê khân păng nây: “Hao a dja hŏm!” Jêh ri bar hê khân păng i nây hao a trôk ta trôm tŭk ri, lŏng phung i rlăng đah khân păng uănh say đŏng.* 13Nôk nây dô ma n'gơ neh dŭt hô ngăn, ƀon lĕ du kô̆ tâm jât (1/10) rlŏm lĕ phiao, bunuyh 7000 nuyh khât nôk n'gơ neh nây. Bunuyh i hôm rêh klach nsŏr ngăn, khân păng leo băl rnê Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk ti. 14Nau rêh rnhăl tŏl bar lĕ lôch jêh, lŏng nau rêh rnhăl tŏl pe mra tât gơnh ro.

Nteh nŭng tŏl pơh

15Jêh ri tông păr tŏl pơh ôh nŭng păng nơm, dô ma geh nteh bŏr ngơi dŭt dăng ŏk ngăn ta kalơ trôk, lah kơt nđa:

“Dâng lĕ bri dak ta neh ntu dja lĕ jêng bri dak Kôranh bân nơm,

Ndrel ma jêng bri dak Brah Krist i Păng lĕ kơih,

Jêh ri Păng mra jêng kađăch ƀaƀơ n'ho ro!”*

16Nôk nây mpôl kôranh i 24 nuyh i gŭ ta rnơl kađăch khân păng nơm ta bơh năp Kôranh Brah, khân păng leo băl păn kŭnh muh măt a neh, yơk mbah ma Kôranh Brah,* 17lah ma Păng:

“Ơ Kôranh Brah, May jêng Kôranh, May dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ,

May gŭ rêh aƀaơ dja, May lĕ ơm gŭ rêh nơh.

Hên dăn lah ueh ma May,

Yorlah aƀaơ dja May lĕ nhhơ jêh nau dŭt dơi May nơm,

May lĕ ntơm mât uănh.

18Phung bunuyh dâng lĕ bri dak ji nuih dadê ngăn,

Yơn ma aƀaơ dja mong May nhhơ nau ji nuih May nơm lĕ tât đŏng,

Jêng lĕ tâm di mong May phat dôih bunuyh khât.

Jêng lĕ tâm di mong May ăn ndơ nkhôm ma

Bunuyh sơm kơl jan kar ma+ May, jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêng phung ƀon lan May nơm,

Jêng phung klach yơk ma May,

Bol lah bu jê̆ bu kuŏng,

Jêng lĕ tâm di mong đŏng ma May n'groh lơi bunuyh i jan nau n'groh lơi ta neh ntu.”*

19Nôk nây nhih jan brah ma Kôranh Brah ta kalơ trôk ri pơk mpông, jêh ri bu say hŭp nau tâm rnglăp Kôranh Brah ta trôm nhih jan brah nây đŏng, geh lơp nglayh, geh nteh ntŏr mih, geh nglayh, geh n'gơ neh ntu, ndrel ma geh pler dŭt hô tŭp ta neh ntu.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index