Search form

Nau Tâm Mpơl 12

Bu ur, ndrel ma bêh nhŭk nhăk

1Jêh ri geh du nau mbên dŭt kuŏng say ta kalơ trôk, geh du huê bu ur+ nsoh n'gut du mlŏm ndơ chrat tâm ban ma nar, geh khay ta bơh dŏng jŏng păng ri, nđâp ma geh 12 ơ̆ mănh jan môk kađăch ta bôk păng đŏng. 2Bu ur i nây ntreo lĕ ăp khay, jêh ri nter hô ngăn yorlah ji ŭch ma gŭ oh.

3Geh du nau mbên jât say ta kalơ trôk, geh du mlŏm bêh nhŭk nhăk dŭt kuŏng, săk păng dŭm mbu, geh pơh ơ̆ bôk, ndrel ma geh jât ơ̆ nke, jêh ri lĕ i pơh ơ̆ bôk păng ri ndô môk kađăch pơh ơ̆ đŏng.* 4I chiăng păng ket rgum mănh ta kalơ trôk lĕ du kô̆ tâm pe (1/3) ntŭp ta neh. Păng dâk bơh năp bu ur i ŭch ma gŭ oh nây, gay ma kŏp rhôp i Kon păng ro, jêh păng deh. 5Kon i nây mra mât uănh dâng lĕ bri dak ma nau dơi nau dăng ma mŏng loyh Păng, jêh ri bu ur i nây gŭ oh geh du huê Kon Bu Klô. Yơn ma bu pơyh mphŏk Kon i nây gŭ ndrel Kôranh Brah nơm ta rnơl kađăch Păng nơm ri.* 6Lŏng bu ur i nây du nchuăt gŭ ta bri rdah, ntŭk nây Kôranh Brah lĕ jêh ndrăp ma păng, gay ma bu mât siăm păng jŏ 1260 nar.*

7Jêh ri ta kalơ trôk geh nau tâm lơh kuŏng, tông păr rnha Mikel, ndrel ma phung tông păr i gŭ ta nâm păng nơm tâm lơh đah bêh nhŭk nhăk. Bêh nhŭk nhăk, ndrel ma phung tông păr i gŭ ta nâm bêh nhŭk nhăk plơng tâm lơh đah phung tông păr Mikel nây đŏng,* 8yơn ma bêh nhŭk nhăk tâm lơh mâu ôh dơi, jêh ri joi ntŭk ma gŭ ta kalơ trôk mâu hôm geh đŏng. 9Jêh ri bu ntŭp bêh nhŭk nhăk kuŏng i nây a su, păng i nây bêh bơh kăl e nơh, i bu kuăl lah kôranh mpôl brah djơh, mâu lah Satăng đŏng, i nơm mƀrôh rlăm dâng lĕ bunuyh ta neh ntu. Bu ntŭp păng a neh, ntŭp nđâp ma phung tông păr i gŭ ta nâm păng đŏng.*

10Jêh ri gâp tăng nteh bŏr ta kalơ trôk lah dŭt dăng:

“Aƀaơ dja lĕ tât jêh nau Kôranh Brah rklaih bunuyh ta neh ntu,

Nau dơi Kôranh Brah, ndrel ma nau mât uănh Kôranh Brah i bân yơk mbah.

Lĕ tât đŏng nau Brah Krist nhhơ nau dơi Păng nơm.

Geh kơt nây yorlah nơm i ntôn oh nô bân ta nau nsing nơh lĕ bu ntŭp a su jêh,

Păng i nây i vay ntôn oh nô bân ta nau nsing dâng măng dâng nar ngăn ma Kôranh Brah.*

11Phung oh nô i nây lĕ dơi đah nơm ntôn, yor ma mham Kon Be Biăp nơm,

Jêh ri yor ma mbơh nkoch Kon Be Biăp i nây jêng Kôranh khân păng nơm,

Yorlah khân păng mâu ôh nhhuach nau rêh, khân păng hôm mbơh nkoch nau i nây, bol lah bu nkhât kađôi.*

12Lah ndri răm maak hŏm dâng lĕ nơm i gŭ ta kalơ trôk,

Ta lam ntŭk ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, răm maak hŏm!

Lŏng lam neh ntu, ndrel ma lam dak văch dak văr geh nau rêh rnhăl ngăn ro,

Yorlah kôranh mpôl brah djơh lĕ jŭr jêh a khân ay may,

Nđâp ma ji nuih dŭt hô ngăn,

Yor ma păng lĕ gĭt mong păng nơm hôm e đê̆ dơm.”*

13Tât ma bêh nhŭk nhăk i nây lĕ gĭt săk bu ntŭp păng a neh, păng tâng lơh bu ur i gŭ oh Kon Bu Klô i nây nơh ro. 14Yơn ma bu ăn bar ơ̆ nar klang mbuk mbok ma bu ur i nây, pre ma mpăr ăn ngai bơh bêh nhŭk nhăk, hăn ta bri rdah ntŭk i lĕ jêh ndrăp ma păng nơh, ta ntŭk nây bu mât siăm păng jŏ pe năm n'gul+ . 15Jêh ri bêh nhŭk nhăk mbrôh dak lôh bơh mbung păng tâm ban ma dak rlai hoch bơh kơi bu ur i nây, gay ma rdu bŭk păng. 16Yơn ma neh sơm kơl ma bu ur i nây, păng đang, jêh ri dak rlai i bêh nhŭk nhăk de mbrôh lôh bơh mbung păng nây nơh lăp jât neh ri rngăt. 17Jêh ri bêh nhŭk nhăk i nây ji nuih hô ngăn ma bu ur i nây, păng hăn tâm lơh kuŏng đah phung kon, bu ur i nây i hôm, tâm lơh đah dâng lĕ phung i ndjôt tâng nau đă Kôranh Brah, jêng phung i hôm mbơh nkoch Brah Yêsu jêng kôranh khân păng nơm.* 18Jêh bơh nây bêh nhŭk nhăk i nây hăn dâk ta choyh rŏ meng dak văch dak văr ri.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index