Search form

Nau Tâm Mpơl 12:2

2Bu ur i nây ntreo lĕ ăp khay, jêh ri nter hô ngăn yorlah ji ŭch ma gŭ oh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index