Search form

Nau Tâm Mpơl 13

Mpômpa (siŭm) dŭt janh i lôh bơh dak văch dak văr

1Jêh ri gâp say du mlŏm mpômpa (siŭm) dŭt janh lôh bơh dak văch dak văr ri, geh pơh ơ̆ bôk, ndrel ma geh jât ơ̆ nke, ta kalơ nke păng ri geh jât ơ̆ môk kađăch đŏng, jêh ri ta kalơ pơh ơ̆ bôk păng ri geh nchih rnha êng êng mưch rmot Kôranh Brah.* 2Mpômpa (siŭm) i gâp say nây săk păng tâm ban ma yao brăch, i jŏng păng tâm ban ma jŏng kao, jêh ri i mbung păng tâm ban ma mbung yao mŭr. Bêh nhŭk nhăk ăn nau dăng păng nơm ma mpômpa (siŭm) i nây, ndrel ma ăn gŭ ta rnơl kađăch păng nơm, nđâp ma ăn nau dơi kuŏng ma mpômpa (siŭm) i nây.* 3Gâp say du mlŏm bôk mpômpa (siŭm) i nây rmanh bơi ma khât, yơn ma ntŭk i rmanh dŭt hô bơi ma khât nây lĕ bah chrao. Jêh ri dâng lĕ bunuyh ta neh ntu ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn, leo băl tâng mpômpa (siŭm) i nây.* 4Khân păng yơk mbah ma bêh nhŭk nhăk i ăn nau dơi ma mpômpa (siŭm) i nây, jêh ri khân păng yơk mbah ma mpômpa (siŭm) i nây n'ho ma lah: “Mâu hôm geh ôh bunuyh tâm ban ma păng i dja, mâu hôm geh ôh bunuyh dơi tâm lơh đah păng i dja.”*

5Kôranh Brah mâu ôh buay păng i nây ngơi hưn, nđâp ma ngơi mưch rmot Kôranh Brah. Kôranh Brah mâu ôh buay păng sŏ nau dơi mât uănh jŏ 42 khay.* 6Păng ha mbung mưch rmot Kôranh Brah, rak suai rnha Kôranh Brah, rak suai nđâp ma ntŭk Kôranh Brah, ndrel ma rak suai dâng lĕ phung i gŭ ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah đŏng. 7Kôranh Brah mâu ôh buay păng tâm lơh đah phung ƀon lan Kôranh Brah nơm, nđâp ma dơi păng đŏng. Păng sŏ dơn nau dơi ma mât uănh dâng lĕ rnoi deh, dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh, dâng lĕ phung bunuyh nau ngơi êng êng, ndrel ma dâng lĕ bri dak đŏng.* 8Jêh ri bunuyh ta neh ntu i mâu geh nchih săk ta samƀŭt nau rêh Kon Be Biăp nơm i bu de nkhât, dâng lĕ khân păng i nây yơk mbah ma mpômpa (siŭm) i nây dadê. Rnha săk ta samƀŭt i nây bu lĕ nchih ê lor ma nau rhăk njêng neh ntu nơh.* 9Bu moh i geh tôr ăn păng iăt ngăn hŏm!

10Lĕ ơm Kôranh Brah ăn bunuyh aƀă bu de nhŭp tê̆ ndrung,

Bunuyh i nây mra gŭ ta ndrung ngăn,

Păng ăn bunuyh aƀă bu de nkhât ma đao,

Bunuyh i nây mra khât ma đao ngăn.

Lah ndri phung ƀon lan Kôranh Brah ăn nsrôyh nâng ta nau jêr, ăn geh nau nsing nâp.*

Du mlŏm mpômpa (siŭm) lôh bơh neh

11Jêh bơh nây gâp say du mlŏm mpômpa (siŭm) dŭt janh a êng lôh bơh neh, geh bar ơ̆ nke tâm ban ma nke kon be biăp, i nteh ngơi păng tâm ban ma nteh ngơi bêh nhŭk nhăk. 12Mpômpa (siŭm) i nây sŏ dâng lĕ nau dơi bơh mpômpa (siŭm) tŏl nguai i lôh bơh dak văch dak văr nơh, păng nchâp dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, ăn yơk mbah ma mpômpa (siŭm) tŏl nguai i geh rmanh bơi ma khât, jêh ri bah nây nơh đŏng.* 13Păng jan nau gĭt mbên êng êng dŭt kuŏng ngăn, n'ho ma jan ăn tŭp ŭnh bơh kalơ trôk ta neh ntu, ăn dâng lĕ bunuyh say.* 14Kôranh Brah mâu ôh buay păng jan nau gĭt mbên êng êng i tă bơh nau dơi mpômpa (siŭm) tŏl nguai nây. Ma nau mbên i nây păng leo dâng lĕ bunuyh i gŭ ta neh ntu ăn hiơt, jêh ri păng đă dâng lĕ bunuyh i gŭ ta neh ntu ăn jan rup mpômpa (siŭm) i rmanh yor ma đao, i lĕ bah i nây.* 15Kôranh Brah mâu ôh buay păng jan ăn rup mpômpa (siŭm) i nây geh n'hâm nhhôr, gay ma blao ngơi, jêh ri mpômpa (siŭm) i nây ăn bu nkhât lơi bu moh i mâu ŭch ôh yơk mbah ma rup mpômpa (siŭm) i nây.* 16Păng nchâp dâng lĕ bunuyh, nđâp ma bunuyh jê̆, bunuyh kuŏng, bunuyh ndrŏng, bunuyh kro, bunuyh mâu dâk bu, bunuyh dâk bu, ăn sŏ dơn du ndơ mbên ta ti bơh ma, mâu lah ta ndăng kleng.* 17Jêh ri bu moh i mâu ôh geh ndơ mbên i nây, păng i nây mâu ôh dơi rvăt, dơi tăch du ntil ndơ. Mbên i nây rnha mpômpa (siŭm) i nây, mâu lah mrô rnha mpômpa (siŭm) i nây. 18Iăt ma geh nau mân gĭt blao ma vât nau khlay ndơ mbên i nây, bu moh i geh nau blao, ăn păng sŏ mrô mpômpa (siŭm) i nây kơp, yorlah mrô i nây jêng mrô rnha bunuyh, jêng mrô 666.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index