Search form

Nau Tâm Mpơl 13:3

3Gâp say du mlŏm bôk mpômpa (siŭm) i nây rmanh bơi ma khât, yơn ma ntŭk i rmanh dŭt hô bơi ma khât nây lĕ bah chrao. Jêh ri dâng lĕ bunuyh ta neh ntu ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn, leo băl tâng mpômpa (siŭm) i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index