Search form

Nau Tâm Mpơl 14

Kon Be Biăp, ndrel ma bunuyh i Kôranh Brah de chuai

1Jêh ri gâp say Kon Be Biăp i nây dâk ta kalơ yôk Siôn, geh bunuyh 144000 nuyh gŭ ndrel Păng, dâng lĕ bunuyh i nây lĕ geh nchih jêh rnha Kon Be Biăp, ndrel ma rnha i Bơ̆ Păng nơm ta ndăng kleng.* 2Gâp tăng nteh ndơ ta kalơ trôk tâm ban ma n'gôr dak kuŏng, mâu lah tâm ban ma nteh ntŏr mih dŭt hô. Nau nteh i gâp tăng nây tâm ban ma nteh mpôl goh gong rêng ŏk ngăn. 3Khân păng i 144000 nuyh nây, mprơ nau mprơ mhe ta bơh năp rnơl kađăch i nây, ta bơh năp puăn nuyh ndơ i geh nau rêh i nây, ndrel ma ta bơh năp mpôl 24 nuyh kôranh i nây. Mâu geh ôh du huê bunuyh a êng blao nti nau mprơ i nây, geh phung i 144000 nuyh i lĕ Kôranh Brah de chuai bơh neh ntu nơh dơm blao.* 4Dâng lĕ khân păng i nây mâu geh ôh bêch đah ma bu ur+ , khân păng hôm e ntang khat dadê ngăn. Ah ntŭk Kon Be Biăp hăn, khân păng hăn tâng groi Păng ta ntŭk nây đŏng. Păng lĕ chuai jêh khân păng lor bu bơh dâng lĕ bunuyh, jêng ndơ nhhơr ma Kôranh Brah, ma Kon Be Biăp i nây đŏng.* 5Dâng lĕ khân păng i nây mâu prot đŏng ngơi mƀrôh, ta khân păng mâu geh ôh nau ma nduih.

Mbơh nkoch nau tê̆ dôih

6Jêh ri gâp say du huê tông păr jât, mpăr rŏ n'gul trôk, leo nau mhe mhan ueh i hôm ƀaƀơ n'ho ro, ma mbơh nkoch ăn ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu, dâng lĕ bri dak, dâng lĕ rnoi deh, dâng lĕ nau ngơi, ndrel ma dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh. 7Tông păr i nây nter dŭt dăng lah: “Ăn khân ay may klach yơk ma Kôranh Brah, ndrel ma rnê nau chrêk lơp Păng hŏm, yorlah lĕ tât di mong Păng phat dôih. Ăn khân ay may yơk mbah ma Păng i nơm tơm njêng trôk, neh ntu, dak văch dak văr, ndrel ma dâng lĕ tu dak.” 8Geh du huê tông păr jât tât bơh kơi lah: “Lĕ rlŏm ngăn ro! Lĕ rlŏm ngăn ro ƀon Ƀaƀilôn i dŭt kuŏng, yorlah ƀon i nây lĕ leo dâng lĕ bunuyh ta dâng lĕ bri dak ăn jan nau khơh kler, nau tâm dŏng, tâm ban ma bu leo bunuyh êng nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon. Nau i nây njŭn leo ăn Kôranh Brah ji nuih tê̆ dôih!”* 9Geh du huê tông păr jât tât bơh kơi jêng tông păr i tŏl pe lah dŭt dăng ngăn: “Bu moh i yơk mbah ma mpômpa (siŭm) i dŭt janh nây, bu moh yơk mbah ma rup păng nây, nđâp ma geh sŏ nau mbên păng ta ndăng kleng, mâu lah ta ti,* 10bunuyh i nây Kôranh Brah ăn nhêt bơh kchok ndrănh play yŭng yar ƀon Păng nơm i mâu geh lai ma dak, geh nau khlay lah Kôranh Brah tê̆ dôih dŭt hô ngăn. Khân păng dơn nau krit jêr ma ŭnh hit, ndrel ma hit nsiu ta bơh năp phung tông păr kloh ueh, bơh năp Kon Be Biăp nơm.* 11Ŭnh i ăn khân păng geh nau krit jêr nây, nđâp ma nhhuk ŭnh i nây ƀaƀơ n'ho ro ngăn. Bu moh i yơk mbah ma mpômpa (siŭm) i dŭt janh nây, ndrel ma yơk mbah ma rup păng nây, bunuyh i lĕ sŏ dơn jêh nau mbên rnha păng nây, gĭt lah geh nau jêr jŏt dâng măng dâng nar mâu hŭnh ôh.”*

12Lah ndri phung ƀon lan Kôranh Brah, i ndjôt nau vay Kôranh Brah đă, ndrel ma i nsing nâp rkâk ma Brah Yêsu, ăn gŭ ăt nuih nâng ta nau jêr.* 13Jêh ri gâp tăng nteh bŏr ta kalơ trôk lah kơt nđa: “Ăn may nchih nau dja: Ntơm bơh mong dja, ueh maak ngăn ma bu moh i khât, nđâp ma nsing ma Kôranh Yêsu.” Brah Huêng Ueh lah: “Di ngăn, ueh maak ngăn ma khân păng, yorlah khân păng mra gŭ rlu, mâu hôm ôh geh nau rơah rgănh jât, yorlah dâng lĕ ndơ khân păng jan nơh geh ndơ nkhôm ngăn ma khân păng nơm.”*

Nau rek neh ntu

14Jêh ri gâp say du rchuăl tŭk nglang, geh du huê gŭ ta ndŏr tŭk nây, păng tâm ban ma kon bunuyh. Păng ndô môk kađăch i jan ma mayh, nđâp ma ndjôt du mlŏm ndjeo dŭt sôt ta ti păng nơm.* 15Lŏng geh du huê tông păr jât lôh tă bơh nhih jan brah ma Kôranh Brah, nter dŭt dăng ngăn lah ma păng i gŭ ta ndŏr tŭk i nây: “Sŏ ndjeo may nơm nây rek hŏm! Lĕ di mong rek jêh, yorlah ndơ ta neh ntu lĕ dŭm jêh.”* 16Jêh ri păng i gŭ ta ndŏr tŭk nây, rek neh ntu ma ndjeo, neh ntu rek jêh lĕ phiao.

17Jêh ri geh du huê tông păr jât lôh tă bơh nhih jan brah ma Kôranh Brah ta kalơ trôk, păng ndjôt du mlŏm ndjeo dŭt sôt đŏng. 18Geh du huê tông păr jât i kôranh ma ŭnh, lôh bơh ntŭk nsưng jan brah, păng lah dŭt dăng ngăn ma tông păr i ndjôt ndjeo dŭt sôt nây: “Sŏ ndjeo may i dŭt sôt nây, koh hŏm ryôk play yŭng yar ƀon ta tơm ta neh ntu, yorlah lĕ dŭm jêh!” 19Jêh ri tông păr i nây rek neh ntu ma ndjeo păng nơm, rgum play yŭng yar ƀon i nây jêh lĕ phiao, jêh ri păng nklăch play i nây ta trôm ntŭk njot play yŭng yar ƀon dŭt kuŏng, geh nau khlay lah, Kôranh Brah ji nuih tê̆ dôih ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu.* 20Ntŭk i nây bơh dih ƀon, bu jot mpet play yŭng yar ƀon i nây, lôh mham hoch lôh bơh ntŭk i nây prêh tât mbung seh ngăn, ngai hoch mham i nây klăp lah 300 kilômet.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index