Search form

Nau Tâm Mpơl 15

Pơh nuyh tông păr geh pơh ơ̆ ngan i geh nau jêr

1Jêh ri gâp say nau gĭt mbên nguai jât ta kalơ trôk, nau gĭt mbên i nây dŭt kuŏng ndrŏt hih rhŏl ngăn, geh pơh nuyh tông păr ndjôt pơh ơ̆ nau jêr n'glĕ dŭt, jêng nau jêr n'glĕ dŭt, yorlah ta nau jêr i nây nau Kôranh Brah ji nuih tê̆ dôih ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja lĕ lôch jêh.* 2Jêh ri gâp say dak văch dak văr rsang tâm ban ma lŭ nglang tâm lai đah ŭnh, jêh ri bu moh i lĕ dơi đah mpômpa (siŭm) i dŭt janh i nây, đah rup păng, yorlah khân păng mâu ôh yơk mbah ma mpômpa (siŭm) i nây, ndrel ma mâu ôh ăn bu tê̆ mbên mrô rnha păng ta săk khân păng nơm, khân păng dâk ta meng dak văch dak văr i nây, nđâp ma ndjôt gong rêng i Kôranh Brah lĕ ăn ma khân păng nơh.* 3Jêh ri khân păng mprơ nau mprơ Môsê i nơm sơm kơl jan kar ma+ Kôranh Brah, ndrel ma nau mprơ Kon Be Biăp nơm kơt nđa:

“Ơ Kôranh Brah, May dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ,

Ndơ May nơm jan dŭt kuŏng,

Jêh ri dŭt nau ngăn!

May i Kađăch dâng lĕ bri dak ơi,

Dâng lĕ ndơ May jan lĕ sŏng, lĕ di dadê ngăn!*

4Ơ Kôranh Brah! Dâng lĕ bunuyh klach yơk ma May dadê!

Dâng lĕ bunuyh rnê May dadê,

Yorlah geh du huê May dơm i kloh ueh.

Dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak mra hăn yơk mbah ma May dadê,

Yorlah khân păng say n'hêl nau May jan sŏng ngăn.”*

5Bơh kơi nây jât, gâp uănh say mpông nhih jan brah ma Kôranh Brah ta kalơ trôk jêng chun bok jan brah pơk bŏng rpưk.* 6Jêh ri pơh nuyh tông păr lôh bơh nhih jan brah i nây, ndjôt pơh ơ̆ nau jêr, geh nsoh n'gut ma bok laih nglang kloh ang ngăn, jêh ri geh rse mayh kât ta ntang ntơh đŏng. 7Geh du huê ndơ ta puăn nuyh ndơ i geh nau rêh i nây, ăn ngan mayh pơh ơ̆ ma pơh nuyh tông păr nây. Ta trôm ngan mayh nây geh bêng ma nau Kôranh Brah tê̆ dôih, Kôranh Brah i gŭ rêh ƀaƀơ n'ho ro.* 8Ta trôm nhih jan brah ri geh bêng ma nau nhhuk thŭl nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm, ndrel ma nau dơi Kôranh Brah nơm, mâu ôh geh du huê dơi lăp ta trôm nây, n'ho ma lĕ lôch pơh ơ̆ nau jêr i tă bơh pơh nuyh tông păr mơ dơi lăp.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index